Till innehåll på sidan

Kommenterad dagordning RIF den 13-14 juni 2024

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8065

Kommenterad dagordning

Rådet

2024-05-30

Ju2024/01161

Justitiedepartementet

EU-nämnden

EU-enheten

Riksdagen

Kopia: Justitieutskottet

Kopia: Socialförsäkringsutskottet

Kopia: Civilutskottet

Kopia: Försvarsutskottet
Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den
13–14
juni 2024
Torsdagen den 13 juni - Inrikes frågor
1. Godkännande av dagordningen
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Godkännande

Se bifogad preliminär dagordning.

2.

(ev.) Godkännande av

A-punkterna

a)

Icke lagstiftande verksamhet

b)

Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Godkännande av A- punktslista.

Ansvarigt