Till innehåll på sidan

230310 Ekofin, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EDD64

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och

finansiella frågor

14 m ars 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Den ekonomiska återhämtningen i Europa

a)Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens Föredragning av kommissionen

- Diskussion

b)(ev.) Rådets genomförandebeslut inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens

- Antagande

4.Finanspolitisk vägledning inför 2024 Föredragning av kommissionen

- Diskussion

5.Slutsatser om översynen av den ekonomiska styrningen

-Godkännande

6.Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands aggression mot Ukraina

-Diskussion

7.Internationella möten

a)Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den

24–25 februari 2023

- Information från ordförandeskapet och kommissionen

b)Förberedelser inför de vårmöten som G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt IMF ska hålla den 10–16 april 2023

i)EU:s mandat vid G20

ii)Uttalande till Internationella monetära och finansiella kommittén - Vägledning inför det fortsatta arbetet

8.EU:s budget: rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för 2021

-Antagande

9.Slutsatser om budgetriktlinjerna för 2024

-Godkännande

10.Övriga frågor

Lägesrapport om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster - Information från kommissionen