Ytterligare medel till regeringskansliet

Betänkande 1994/95:KU49

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1995-05-16
Justering: 1995-05-18
Betänkande 1994/95:KU49

Alla beredningar i utskottet

1995-05-16
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser