Till innehåll på sidan

Vissa utbildnings- och forskningsområden

Betänkande 1997/98:UbU13

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen avslog ett antal motioner om vissa utbildnings- och forskningsområden. I motionerna framförs synpunkter på den högre yrkesutbildningen, läggs fram förslag om nya högskoleutbildningar och presenteras önskemål om forskning inom vissa områden, etc.
Beslut
Utbildnings- och forskningsområden (UbU13)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Utbildnings- och forskningsområden (UbU13)

Riksdagen avslog ett antal motioner om vissa utbildnings- och forskningsområden. I motionerna framförs synpunkter på den högre yrkesutbildningen, läggs fram förslag om nya högskoleutbildningar och presenteras önskemål om forskning inom vissa områden, etc.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 32

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 1998-03-03
Betänkande 1997/98:UbU13
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-03-18

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser