Till innehåll på sidan

Vissa skolfrågor

Betänkande 1999/2000:UbU15

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om skolfrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, elever i behov av särskilt stöd, ämnet idrott och hälsa, undervisning om alkohol, narkotika och tobak, skolans värdegrund, åtgärder mot mobbning, elevvård, skolans arbetsmiljö, betyg och gymnasieskolan.
Beslut
Motioner om skolfrågor (UbU15)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1999 om skolfrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, elever i behov av särskilt stöd, ämnet idrott och hälsa, undervisning om alkohol, narkotika och tobak, skolans värdegrund, åtgärder mot mobbning, elevvård, skolans arbetsmiljö, betyg och gymnasieskolan.</p>
Utskottets förslag
Motioner om skolfrågor (UbU15)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Motioner om skolfrågor (UbU15)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om skolfrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, elever i behov av särskilt stöd, ämnet idrott och hälsa, undervisning om alkohol, narkotika och tobak, skolans värdegrund, åtgärder mot mobbning, elevvård, skolans arbetsmiljö, betyg och gymnasieskolan.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 83

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 2000-04-27
Betänkande 1999/2000:UbU15

Motioner om skolfrågor (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1999 om skolfrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, elever i behov av särskilt stöd, ämnet idrott och hälsa, undervisning om alkohol, narkotika och tobak, skolans värdegrund, åtgärder mot mobbning, elevvård, skolans arbetsmiljö, betyg och gymnasieskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2000-05-11

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser