Till innehåll på sidan

Vissa skattefrågor inför fastighetstaxeringen 2003, m.m.

Betänkande 2000/01:SkU25

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade om ändringar inför 2003 års allmänna fastighetstaxering av småhus. För att värdenivån ska kunna fastställas i områden där få hus sålts ska ledning få hämtas från försäljningar av fastigheter inom andra områden där förutsättningarna för prisbildningen är likartade. En jämförelse mellan samtliga värdeområden inom ett län samt över länsgränserna bör göras kontinuerligt för att undvika omotiverade skillnader. Andra ändringar gäller bedömningen av standard, klassindelningen för tomtmarkens närhet till strand, fastighetsrättsliga förhållanden, s.k. säregna förhållanden och indelningen i specialbyggnader. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2001 och ska tillämpas första gången vid fastighetstaxeringen år 2003. Vidare godkände riksdagen de lagjusteringar som krävs för att utbildning som berättigar till bidrag till korttidsstudier inte ska börja att omfattas av skatteplikt enligt mervärdesskattelagen när den nya studiestödslagen träder i kraft den 1 juli 2001 (se även 1999/2000:UbU7 ).
Beslut
Fastighetstaxeringen av småhus (SkU25)
Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändringar inför 2003 års allmänna fastighetstaxering av småhus. För att värdenivån ska kunna fastställas i områden där få hus sålts ska ledning få hämtas från försäljningar av fastigheter inom andra områden där förutsättningarna för prisbildningen är likartade. En jämförelse mellan samtliga värdeområden inom ett län samt över länsgränserna bör göras kontinuerligt för att undvika omotiverade skillnader. Andra ändringar gäller bedömningen av standard, klassindelningen för tomtmarkens närhet till strand, fastighetsrättsliga förhållanden, s.k. säregna förhållanden och indelningen i specialbyggnader. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2001 och tillämpas första gången vid fastighetstaxeringen år 2003. Vidare föreslås riksdagen godkänna de lagjusteringar som krävs för att utbildning som berättigar till bidrag till korttidsstudier inte ska börja att omfattas av skatteplikt enligt mervärdesskattelagen när den nya studiestödslagen träder i kraft den 1 juli 2001 (se även <A HREF="/bik/beslut.asp?ptnr=1068">1999/2000:UbU7</A>).</p>
Utskottets förslag
Fastighetstaxeringen av småhus (SkU25)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Fastighetstaxeringen av småhus (SkU25)

Riksdagen beslutade om ändringar inför 2003 års allmänna fastighetstaxering av småhus. För att värdenivån ska kunna fastställas i områden där få hus sålts ska ledning få hämtas från försäljningar av fastigheter inom andra områden där förutsättningarna för prisbildningen är likartade. En jämförelse mellan samtliga värdeområden inom ett län samt över länsgränserna bör göras kontinuerligt för att undvika omotiverade skillnader. Andra ändringar gäller bedömningen av standard, klassindelningen för tomtmarkens närhet till strand, fastighetsrättsliga förhållanden, s.k. säregna förhållanden och indelningen i specialbyggnader. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2001 och ska tillämpas första gången vid fastighetstaxeringen år 2003. Vidare godkände riksdagen de lagjusteringar som krävs för att utbildning som berättigar till bidrag till korttidsstudier inte ska börja att omfattas av skatteplikt enligt mervärdesskattelagen när den nya studiestödslagen träder i kraft den 1 juli 2001 (se även 1999/2000:UbU7 ).
Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2001-05-29
Justering: 2001-05-31
Trycklov: 2001-06-06
Betänkande 2000/01:SkU25

Alla beredningar i utskottet

2001-05-28T22:00:00Z

Fastighetstaxeringen av småhus (SkU25)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändringar inför 2003 års allmänna fastighetstaxering av småhus. För att värdenivån ska kunna fastställas i områden där få hus sålts ska ledning få hämtas från försäljningar av fastigheter inom andra områden där förutsättningarna för prisbildningen är likartade. En jämförelse mellan samtliga värdeområden inom ett län samt över länsgränserna bör göras kontinuerligt för att undvika omotiverade skillnader. Andra ändringar gäller bedömningen av standard, klassindelningen för tomtmarkens närhet till strand, fastighetsrättsliga förhållanden, s.k. säregna förhållanden och indelningen i specialbyggnader. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2001 och tillämpas första gången vid fastighetstaxeringen år 2003. Vidare föreslås riksdagen godkänna de lagjusteringar som krävs för att utbildning som berättigar till bidrag till korttidsstudier inte ska börja att omfattas av skatteplikt enligt mervärdesskattelagen när den nya studiestödslagen träder i kraft den 1 juli 2001 (se även 1999/2000:UbU7).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2001-06-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut