Till innehåll på sidan

Vissa regeländringar på skolområdet

Betänkande 1999/2000:UbU5

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen godkände regeringens förslag till regeländringar på skolområdet. Beslutet innebär bl.a. att Komvux ska kunna anordna kurser inom det estetiska området samt i idrott och hälsa. Regleringen av det individuella programmet i gymnasieskolan förtydligas, och det ska vara möjligt att söka ett programinriktat individuellt program. När det gäller skollagens formulering av kunskaper i svenska för lärare med utländsk utbildning beslutades om en ändring från "behärska svenska språket" till "de kunskaper i svenska som behövs". Lärare med utländsk utbildning ska få sin behörighet prövad centralt av Högskoleverket.
Beslut
Regeländringar på skolområdet (UbU5)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till regeländringar på skolområdet. Förslaget innebär bl.a. att Komvux ska kunna anordna kurser inom det estetiska området samt i idrott och hälsa. Regleringen av det individuella programmet i gymnasieskolan förtydligas, och det ska vara möjligt att söka ett programinriktat individuellt program. När det gäller skollagens formulering av kunskaper i svenska för lärare med utländsk utbildning föreslås en ändring från "behärska svenska språket" till "de kunskaper i svenska som behövs". Lärare med utländsk utbildning ska få sin behörighet prövad centralt av Högskoleverket. Utskottet delar vidare regeringens uppfattning att den nationella timplanen, i en försöksverksamhet, kan tas bort i grundskolan i ett 80-tal kommuner. Försöksverksamheten bör starta höstterminen 2000 och pågå under fem år.</p>
Utskottets förslag
Regeländringar på skolområdet (UbU5)

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Regeländringar på skolområdet (UbU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag till regeländringar på skolområdet. Beslutet innebär bl.a. att Komvux ska kunna anordna kurser inom det estetiska området samt i idrott och hälsa. Regleringen av det individuella programmet i gymnasieskolan förtydligas, och det ska vara möjligt att söka ett programinriktat individuellt program. När det gäller skollagens formulering av kunskaper i svenska för lärare med utländsk utbildning beslutades om en ändring från "behärska svenska språket" till "de kunskaper i svenska som behövs". Lärare med utländsk utbildning ska få sin behörighet prövad centralt av Högskoleverket.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Justering: 1999-10-12
Betänkande 1999/2000:UbU5

Regeländringar på skolområdet (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till regeländringar på skolområdet. Förslaget innebär bl.a. att Komvux ska kunna anordna kurser inom det estetiska området samt i idrott och hälsa. Regleringen av det individuella programmet i gymnasieskolan förtydligas, och det ska vara möjligt att söka ett programinriktat individuellt program. När det gäller skollagens formulering av kunskaper i svenska för lärare med utländsk utbildning föreslås en ändring från "behärska svenska språket" till "de kunskaper i svenska som behövs". Lärare med utländsk utbildning ska få sin behörighet prövad centralt av Högskoleverket. Utskottet delar vidare regeringens uppfattning att den nationella timplanen, i en försöksverksamhet, kan tas bort i grundskolan i ett 80-tal kommuner. Försöksverksamheten bör starta höstterminen 2000 och pågå under fem år.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Behandling: 1999-10-27

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut