Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk

Betänkande 1996/97:SkU21

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade om vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering inför 1998 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter. Ändringarna är i första hand tekniska justeringar i värderingsförfarandet.
Beslut
Fastighetstaxering av lantbruk (SkU21)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Fastighetstaxering av lantbruk (SkU21)

Riksdagen beslutade om vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering inför 1998 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter. Ändringarna är i första hand tekniska justeringar i värderingsförfarandet.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1997-04-10
Justering: 1997-05-07
Betänkande 1996/97:SkU21

Alla beredningar i utskottet

1997-04-10
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1997-05-28

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser