Vissa FoU-frågor m.m.

Betänkande 1997/98:UbU17

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen gav regeringen möjlighet att använda vissa redan anvisade medel för att inrätta en svensk-dansk kommitté för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen. Riksdagen godkände även att det bildas ett aktiebolag som ska driva ett tekniska forskningsinstitut i Göteborg med inriktning på mikroelektronikbaserade system.
Beslut
FoU-frågor (UbU17)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

FoU-frågor (UbU17)

Riksdagen gav regeringen möjlighet att använda vissa redan anvisade medel för att inrätta en svensk-dansk kommitté för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen. Riksdagen godkände även att det bildas ett aktiebolag som ska driva ett tekniska forskningsinstitut i Göteborg med inriktning på mikroelektronikbaserade system.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Justering: 1998-05-12
Betänkande 1997/98:UbU17
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-05-29

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser