Vissa för högskolan gemensamma frågor och anslag

Betänkande 1990/91:UbU11

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 30
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 1991-04-09
Betänkande 1990/91:UbU11
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1991-04-24

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser