Vissa bostadspolitiska åtgärder

Betänkande 2006/07:CU27

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
1 juni 2007

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Krav på tillstånd för ombildning av allmännyttan slopas (CU27)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att det inte längre ska behövas tillstånd från länsstyrelsen för att ombilda allmännyttans hyreslägenheter till bostadsrätter. Bestämmelserna om tillståndsprövning har funnits sedan 2002. Riksdagens beslut innebär också att kommuner ska kunna lämna hyresgarantier för hushåll som har svårt att hyra bostad trots att de har pengar, exempelvis på grund av regler om krav på fast anställning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2007-04-26
Justering: 2007-05-15
Trycklov till Gotab och webb: 2007-05-16
Trycklov: 2007-05-16
Trycklov: 2007-05-22
Reservationer: 1
Betänkande 2006/07:CU27

Alla beredningar i utskottet

2007-04-24, 2007-04-26

Krav på tillstånd för ombildning av allmännyttan slopas (CU27)

Det ska inte längre behövas tillstånd från länsstyrelsen för att ombilda allmännyttans hyreslägenheter till bostadsrätter. Det innebär ett förslag från regeringen som civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Bestämmelsen om länsstyrelsens tillståndsprövning har funnits sedan 2002. En lagändring föreslås också som innebär att kommuner ska kunna lämna hyresgarantier för hushåll som har svårt att hyra bostad trots att de har pengar, exempelvis på grund av regler om krav på fast anställning. Lagändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2007-05-31

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2007-06-01
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 2, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ändring i lagen om allmännyttiga bostadsföretag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:61 i denna del och avslår motionerna 2006/07:C2, 2006/07:C3 yrkande 1, 2006/07:C4, 2006/07:C5 och 2006/07:C6 yrkande 2.
  • Reservation 1 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s088042
  m800017
  c22007
  fp140014
  kd15009
  v01606
  mp01405
  Totalt1311180100
  Ledamöternas röster
 2. Ändring i lagen om kommunalt stöd till boendet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:61 i denna del.
 3. Övriga bostadspolitiska förslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C3 yrkandena 2-5 och 2006/07:C6 yrkandena 1 och 3.