Till innehåll på sidan

Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

Betänkande 2022/23:UU10

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum
20 juni 2023
Nästa händelse
Trycklov 13 juni 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 22
Propositioner: 22

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-06-01
Justering: 2023-06-08
Trycklov: 2023-06-13
Betänkande 2022/23:UU10

Alla beredningar i utskottet

2023-04-19T22:00:00Z, 2023-05-03T22:00:00Z, 2023-05-10T22:00:00Z, 2023-05-24T22:00:00Z, 2023-05-31T22:00:00Z

Debatt

Bordläggning: 2023-06-16
Debatt i kammaren: 2023-06-19

Dokument från debatten

Beslut

Beslut: 2023-06-20