Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning

Betänkande 1999/2000:UbU6

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen lade till handlingarna regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Regeringen redovisar i utvecklingsplanen sin bild av utvecklingen och sina prioriteringar under de närmaste två åren. Temat är samverkan, ansvar och utveckling.
Beslut
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning (UbU6)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Regeringen redovisar i utvecklingsplanen sin bild av utvecklingen och sina prioriteringar under de närmaste två åren. Temat är samverkan, ansvar och utveckling.</p>
Utskottets förslag
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning (UbU6)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning (UbU6)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Regeringen redovisar i utvecklingsplanen sin bild av utvecklingen och sina prioriteringar under de närmaste två åren. Temat är samverkan, ansvar och utveckling.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Justering: 1999-10-12
Betänkande 1999/2000:UbU6

Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Regeringen redovisar i utvecklingsplanen sin bild av utvecklingen och sina prioriteringar under de närmaste två åren. Temat är samverkan, ansvar och utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1999-10-27

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser