Till innehåll på sidan

Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning

Betänkande 1996/97:UbU13

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse med utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning.
Beslut
Utvecklingsplan för skolväsendet (UbU13)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Utvecklingsplan för skolväsendet (UbU13)

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse med utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 13

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 1997-05-22
Betänkande 1996/97:UbU13
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1997-06-03

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut