Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Betänkande 1999/2000:FiU29

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.
Beslut
Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU29)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn. Denna årliga skrivelse utgör ett betydelsefullt inslag i återrapporteringen av resultatinformation till riksdagen. Utskottet noterar med tillfredsställelse att regeringen breddat och fördjupat den nationella uppföljningen av utvecklingen inom kommunsektorn och anser att arbetet med att utveckla skrivelsen bör fortsätta.</p>
Utskottets förslag
Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU29)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

DOC
PDF

Beslut

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU29)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2000-05-18
Justering: 2000-05-25
Betänkande 1999/2000:FiU29

Alla beredningar i utskottet

2000-05-18

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU29)

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn. Denna årliga skrivelse utgör ett betydelsefullt inslag i återrapporteringen av resultatinformation till riksdagen. Utskottet noterar med tillfredsställelse att regeringen breddat och fördjupat den nationella uppföljningen av utvecklingen inom kommunsektorn och anser att arbetet med att utveckla skrivelsen bör fortsätta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2000-06-14

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser