Till innehåll på sidan

Utvärdering av skuldsaneringslagen

Betänkande 2000/01:LU12

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen gav, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag, regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös, samlad och övergripande utvärdering av skuldsaneringslagen. Skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 och gav en möjlighet för privatpersoner att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från en övermäktig skuldbörda.
Beslut
Utvärdering av skuldsaneringslagen (LU12)
Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag samt delvis bifall till motionerna om utvärdering av skuldsaneringslagen
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Lagutskottet föreslår, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös, samlad och övergripande utvärdering av skuldsaneringslagen. Skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 och gav en möjlighet för privatpersoner att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från en övermäktig skuldbörda.</p>
Utskottets förslag
Utvärdering av skuldsaneringslagen (LU12)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Utvärdering av skuldsaneringslagen (LU12)

Riksdagen gav, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag, regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös, samlad och övergripande utvärdering av skuldsaneringslagen. Skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 och gav en möjlighet för privatpersoner att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från en övermäktig skuldbörda.
Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag samt delvis bifall till motionerna om utvärdering av skuldsaneringslagen
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2000-11-30
Justering: 2001-03-06
Trycklov: 2001-03-12
Betänkande 2000/01:LU12

Alla beredningar i utskottet

2000-11-29T23:00:00Z

Utvärdering av skuldsaneringslagen (LU12)

Lagutskottet föreslår, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös, samlad och övergripande utvärdering av skuldsaneringslagen. Skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 och gav en möjlighet för privatpersoner att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från en övermäktig skuldbörda.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2001-03-21
Webb-tv

Webb-tv, Utvärdering av skuldsaneringslagen

Debatt om förslag 2000/01:LU1221 mars 2001

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut