Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Betänkande 2008/09:SoU1

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 december 2008

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Pengar till vård och omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 54,8 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2009. De största anslagen är bidrag för läkemedelsförmånerna, tandvårdsförmåner, kostnader för statlig assistansersättning samt stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 95
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2008-10-28
Justering: 2008-12-04
Trycklov till Gotab och webb: 2008-12-08
Trycklov: 2008-12-08
Reservationer: 14
Betänkande 2008/09:SoU1

Alla beredningar i utskottet

2008-10-28

Pengar till vård och omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 54,8 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2009. De största anslagen är bidrag för läkemedelsförmånerna, tandvårdsförmåner, kostnader för statlig assistansersättning samt stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2008-12-15

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2008-12-17
Förslagspunkter: 41, Acklamationer: 38, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen anvisar för 2009 anslag under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 14 och avslår motionerna
  2007/08:So381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 11,
  2007/08:So505 av Björn von Sydow m.fl. (s) yrkande 5,
  2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 35-38, 40 och 41,
  2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 15 och 16,
  2008/09:Ju444 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 13 och 21,
  2008/09:So216 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
  2008/09:So217 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
  2008/09:So240 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
  2008/09:So249 av Ann-Christin Ahlberg (s),
  2008/09:So281 av Jennie Nilsson (s),
  2008/09:So284 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp),
  2008/09:So309 av Carina Hägg (s),
  2008/09:So315 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
  2008/09:So340 av Jan Lindholm m.fl. (mp),
  2008/09:So373 av Carin Runeson och Marita Ulvskog (båda s),
  2008/09:So445 av Agneta Berliner (fp),
  2008/09:So460 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 2 och 3,
  2008/09:So484 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 2,
  2008/09:So487 av Johan Linander (c),
  2008/09:So500 av Björn von Sydow m.fl. (s) yrkande 4,
  2008/09:So514 av Göran Persson i Simrishamn och Kerstin Engle (båda s) yrkandena 1 och 2,
  2008/09:So538 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, m, fp),
  2008/09:So546 av Morgan Johansson m.fl. (s) yrkande 3,
  2008/09:So548 av Morgan Johansson (s) yrkande 1,
  2008/09:So556 av Lars Ohly m.fl. (v),
  2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkandena 1, 2, 10, 11, 13, 14, 19, 24, 25 och 31,
  2008/09:So581 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkandena 1-9, 11-13, 15, 16, 18 och 20-22,
  2008/09:N1 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 6 och
  2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 11.
 2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 1.
 3. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 2.
 4. Målen för politikområdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsa, Barnpolitik, Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänstpolitik

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner att målen för politikområdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsa, Barnpolitik, Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänstpolitik upphör att gälla.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 3.
 5. Mål för hälso- och sjukvårdspolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner det mål för hälso- och sjukvårdspolitiken som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 5 och avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 34 och 2008/09:So575 yrkande 4.
  • Reservation 1 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0112018
  m870010
  c24005
  fp25003
  kd19005
  v01804
  mp01504
  Totalt155145049
  Ledamöternas röster
 6. Mål för folkhälsopolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner det mål för folkhälsopolitiken som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 4.
 7. Mål för handikappolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner det mål för handikappolitiken som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 6.
 8. Mål för äldrepolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner det mål för äldrepolitiken som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 7.
 9. Mål för socialtjänstpolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner det mål för socialtjänstpolitiken som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 8.
 10. Mål för barnrättspolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner det mål för barnrättspolitiken som regeringen föreslår.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 9.
 11. Bemyndigande för ramanslag 1:9 Prestationsbunden vårdgaranti

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 1:9 Prestationsbunden vårdgaranti besluta om bidrag inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kr efter 2009.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 10.
 12. Bemyndigande för ramanslag 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 367 000 000 kr efter 2009.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 11.
 13. Bemyndigande för ramanslag 6:1 Statens institutionsstyrelse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 6:1 Statens institutionsstyrelse besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kr efter 2009.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 12.
 14. Bemyndigande för ramanslag 8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov på högst 758 000 000 kr efter 2009.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 9 punkt 13.
 15. Tandvårdsstödet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So493, 2008/09:So494 och 2008/09:So495.
 16. Amalgamfyllningsproblem

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2008/09:So316 yrkandena 1-3.
 17. Speciallivsmedel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So238, 2007/08:So256, 2007/08:So331, 2007/08:So343, 2007/08:So476, 2008/09:So293, 2008/09:So356 och 2008/09:So364.
 18. Ökad tillgänglighet till läkemedel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2008/09:So536.
 19. Övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2008/09:So482.
 20. Läkemedelsverkets finansiering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So253 och 2008/09:So581 yrkande 19.
  • Reservation 2 (mp)
 21. Biobanker i hälso- och sjukvården

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So280 yrkandena 1 och 2, 2008/09:So207, 2008/09:So446 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:So454.
 22. Självmordsprevention

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So327, 2008/09:So386, 2008/09:So404 yrkande 2 och 2008/09:So568.
 23. Antibiotikaresistens

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So385 yrkande 1 och 2008/09:So575 yrkande 12.
  • Reservation 3 (s, v, mp)
 24. Spelberoende

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So358, 2008/09:So382 yrkandena 1 och 2, 2008/09:So412 och 2008/09:So575 yrkande 29.
  • Reservation 4 (s, v, mp)
 25. Utvärdering av smittskyddslagens (2004:168) regler om informationsplikt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2008/09:So460 yrkande 1.
  • Reservation 5 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1111018
  m870010
  c24005
  fp25003
  kd19005
  v01804
  mp15103
  Totalt28120048
  Ledamöternas röster
 26. Insatser mot hiv/aids

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U323 yrkande 7 och 2008/09:So504 yrkandena 1-5.
 27. Riksrevisionens styrelses redogörelse 2007/08:RRS29

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2008/09:So448 och lägger redogörelse 2007/08:RRS29 till handlingarna.
 28. Bidrag till handikapporganisationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So414 och 2008/09:So581 yrkande 17.
  • Reservation 6 (s, v, mp)
 29. Personligt ombud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2008/09:So575 yrkande 23.
  • Reservation 7 (s)
 30. Döva och dövblindas situation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2007/08:So448 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
  2008/09:So226 av Barbro Westerholm (fp) och
  2008/09:So314 av Eva Olofsson m.fl. (v).
  • Reservation 8 (v)
 31. Tolktjänst

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So212 yrkande 3 och 2008/09:So381.
  • Reservation 9 (v)
 32. Service- och signalhundar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2007/08:So399.
 33. Bilstöd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So277, 2008/09:So324, 2008/09:So361 och 2008/09:So485.
 34. Personlig assistans

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So411 och 2008/09:So550 yrkandena 1 och 2.
 35. Daglig verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So255 och 2008/09:So433.
 36. Handikapphistoriskt Center

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2008/09:So560.
 37. Kvinnojourer

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju277 yrkande 1, 2008/09:Ju444 yrkande 8, 2008/09:So413 och 2008/09:A395 yrkande 13.
  • Reservation 10 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0113017
  m870010
  c24005
  fp25003
  kd19005
  v01804
  mp01603
  Totalt155147047
  Ledamöternas röster
 38. Brottsofferjourer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju284 yrkande 1 och 2008/09:Ju322 yrkande 2.
  • Reservation 11 (v)
 39. Hemlöshet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C300 yrkandena 4, 5 och 13, 2007/08:So383 yrkande 6, 2007/08:So421, 2008/09:C300 yrkandena 14-16 och 19, 2008/09:So204, 2008/09:So233, 2008/09:So257, 2008/09:So438, 2008/09:So474, 2008/09:So507, 2008/09:So509, 2008/09:So521 och 2008/09:So575 yrkande 30.
  • Reservation 12 (s)
  • Reservation 13 (v)
  • Reservation 14 (mp)
 40. Övergrepp och vanvård vid institutioner och familjehem

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So555 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:So531 yrkandena 1 och 2.
 41. Frivilligorganisationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2008/09:So359 yrkandena 1 och 2.