Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Betänkande 2011/12:JuU1

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 december 2011

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag för rättsväsendet. Anslagen kommer att uppgå till totalt knappt 37,9 miljarder kronor 2012. De största anslagsposterna är polisorganisationen som får drygt 20 miljarder kronor, Sveriges Domstolar som får knappt 4,9 miljarder kronor och Kriminalvården som tilldelas drygt 7,5 miljarder kronor.

Riksdagen gav också regeringen mandat att under 2012 dels delta i bildandet av en stiftelse för att främja kriminologisk forskning, dels besluta om kapitaltillskott om högst 14 miljoner kronor till samma stiftelse.  

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 60
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-29
Trycklov till Gotab och webb: 2011-12-08
Trycklov: 2011-12-08
Justering: 2011-12-08
Reservationer: 38
Betänkande 2011/12:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2011-11-08, 2011-11-10, 2011-11-29

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag för rättsväsendet. Anslagen kommer att uppgå till totalt knappt 37,9 miljarder kronor 2012. De största anslagsposterna är polisorganisationen som får drygt 20 miljarder kronor, Sveriges Domstolar som får knappt 4,9 miljarder kronor och Kriminalvården som tilldelas drygt 7,5 miljarder kronor.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen ska ge regeringen mandat att under 2012 dels delta i bildandet av en stiftelse för att främja kriminologisk forskning, dels besluta om kapitaltillskott om högst 14 miljoner kronor till samma stiftelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2011-12-15
Stillbild från Debatt om förslag 2011/12:JuU1, Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Debatt om förslag 2011/12:JuU1

Webb-tv: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2011-12-19
Förslagspunkter: 49, Acklamationer: 35, Voteringar: 14

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 4 punkt 3 och avslår motionerna
  2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 12,
  2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 6,
  2011/12:Ju333 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6,
  2011/12:Ju334 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 5,
  2011/12:Ju337 av Lars Ohly m.fl. (V),
  2011/12:Ju354 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 1-6,
  2011/12:Ju399 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1, 2 och 4-7 samt
  2011/12:Ju415 av Kent Ekeroth m.fl. (SD).
 2. Stiftelse för att främja kriminologisk forskning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 delta i bildandet av en stiftelse för att främja kriminologisk forskning.
  b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst 14 000 000 kr till stiftelsen för främjande av kriminologisk forskning.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 4 punkterna 1 och 2.
 3. Prioritering av arbetet mot sexualbrott mot barn som begåtts utomlands

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju249 yrkande 2 och 2011/12:Ju306 yrkande 1.
  • Reservation 1 (S, MP, V)
 4. Rättssäkerhet för barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju296.
 5. Prioritering av arbetet mot människohandel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju281 och 2011/12:Ju321.
  • Reservation 2 (S, V)
 6. Prioritering av arbetet mot våldtäktsbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju212.
  • Reservation 3 (S, V)
 7. Prioritering av arbetet mot hatbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju245 yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 4 (S, MP, V)
 8. Samarbete mellan polis och det civila samhället för att förebygga hatbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju378 yrkande 3.
  • Reservation 5 (S, V)
 9. Prioritering av arbetet mot hedersrelaterade brott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju220.
 10. Prioritering av arbetet mot organiserad brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju214.
  • Reservation 6 (S)
 11. Prioritering av arbetet mot ungdomsbrottslighet m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju202 och 2011/12:Ju206 yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 7 (S, V)
 12. Prioritering av arbetet mot narkotikabrottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:So561 yrkande 3.
  • Reservation 8 (S)
 13. Prioritering av arbetet mot dopningsbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 64.
  • Reservation 9 (S, V)
 14. Prioritering av insatser mot olovlig tobaksförsäljning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju241 yrkande 1.
  • Reservation 10 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020010
  M99008
  MP25000
  FP23001
  C22001
  KD18001
  SD01900
  V18001
  -0001
  Totalt30719023
  Ledamöternas röster
 15. Prioritering av arbetet mot butiksrån

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju266.
 16. Prioritering av arbetet mot brott som begåtts av djurrättsaktivister

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju251 yrkandena 2 och 3 samt 2011/12:Ju373 yrkandena 2 och 3.
 17. Övriga prioriteringar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju234, 2011/12:Ju314, 2011/12:Ju315 och 2011/12:N299 yrkande 4.
 18. Polisens yttre organisation

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 1 och
  2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 9.
  • Reservation 11 (S, V)
 19. Fler lokala poliskontor i Stockholm

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju206 av Börje Vestlund (S) yrkande 1.
 20. Polisens tillgänglighet och service på landsbygden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju326 yrkande 7.
  • Reservation 12 (S, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (S, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0102010
  M99008
  MP23110
  FP23001
  C22001
  KD18001
  SD19000
  V01801
  -0001
  Totalt204121123
  Ledamöternas röster
 21. Fler civilanställda inom polisen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju359 yrkande 12.
  • Reservation 13 (S, V)
 22. Obligatorisk personalhandledning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju359 yrkande 13.
  • Reservation 14 (S, V)
 23. Polisiär organisation mot organiserad brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju292 och 2011/12:Ju359 yrkande 1.
  • Reservation 15 (S)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0102010
  M99008
  MP25000
  FP23001
  C22001
  KD18001
  SD19000
  V00181
  -0001
  Totalt2061021823
  Ledamöternas röster
 24. Fristående utredningsmyndighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju359 yrkande 10.
  • Reservation 16 (S, MP, V)
 25. Polisutbildningen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Ju232 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,
  2011/12:Ju248 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,
  2011/12:Ju263 av Olof Lavesson m.fl. (M),
  2011/12:Ju286 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Cecilia Magnusson (båda M),
  2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 2,
  2011/12:Ju350 av Annika Eclund (KD),
  2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 11,
  2011/12:Ju371 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkandena 1-3,
  2011/12:Ju372 av Cecilia Widegren (M) och
  2011/12:Ju375 av Phia Andersson m.fl. (S).
  • Reservation 17 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 17 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0102010
  M99008
  MP02500
  FP23001
  C22001
  KD18001
  SD19000
  V01801
  -0001
  Totalt181145023
  Ledamöternas röster
 26. Polishelikoptrar i hela landet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju298 av Leif Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S).
 27. Permanent grupp inom Rikskriminalpolisen mot barnsexturism

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju338 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 1.
 28. Specificering av Säkerhetspolisens resurser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju399 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.
  • Reservation 18 (MP)
 29. Tingsrättsorganisationen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 54.
  • Reservation 19 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0102010
  M99008
  MP02500
  FP23001
  C22001
  KD18001
  SD19000
  V01801
  -0001
  Totalt181145023
  Ledamöternas röster
 30. Statistik i vårdnadsmål

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju380 av Margareta Sandstedt (SD).
  • Reservation 20 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 20 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020010
  M99008
  MP25000
  FP23001
  C22001
  KD18001
  SD01900
  V18001
  -0001
  Totalt30719023
  Ledamöternas röster
 31. Kriminalvårdens resurser

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 48.
  • Reservation 21 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0101011
  M99008
  MP02500
  FP23001
  C22001
  KD16003
  SD18001
  V01801
  -0001
  Totalt178144027
  Ledamöternas röster
 32. Utslussningspeng

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 49.
  • Reservation 22 (S)
 33. Häkte i Halland

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju416 av Lars Gustafsson m.fl. (KD, M, FP, C).
 34. Statistik om intagnas medborgarskap

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju386 av Thoralf Alfsson (SD).
  • Reservation 23 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 23 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020010
  M99008
  MP25000
  FP23001
  C22001
  KD18001
  SD01900
  V18001
  -0001
  Totalt30719023
  Ledamöternas röster
 35. Forskning och evidensbaserat arbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 22.
  • Reservation 24 (S, MP, V)
 36. Brottsligheten bland invandrare m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Ju385 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (båda SD) och
  2011/12:Ju407 av Erik Almqvist och Richard Jomshof (båda SD).
  • Reservation 25 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 25 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020010
  M99008
  MP25000
  FP23001
  C22001
  KD17002
  SD01900
  V18001
  -0001
  Totalt30619024
  Ledamöternas röster
 37. Utbildning om sexuella övergrepp mot barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Ju273 av Hans Hoff (S) och
  2011/12:Ju274 av Hillevi Larsson m.fl. (S).
  • Reservation 26 (S, V)
 38. Barnperspektiv inom rättsväsendet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Ju324 av Hillevi Larsson (S),
  2011/12:Ju332 av Åsa Lindestam m.fl. (S) och
  2011/12:Ju362 av Ellen Juntti (M).
  • Reservation 27 (S, V)
 39. Utbildning inom rättsväsendet om sexualbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju329 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S).
  • Reservation 28 (S, MP, V)
 40. Utbildning för poliser i hbt-kunskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. (S) yrkande 1.
  • Reservation 29 (S, MP, V)
 41. Ökad kunskap inom polisen om arbetsmiljörelaterade brott

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 4.
  • Reservation 30 (S, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 30 (S, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0102010
  M98009
  MP25000
  FP23001
  C22001
  KD18001
  SD19000
  V01801
  -0001
  Totalt205120024
  Ledamöternas röster
 42. Ökad kunskap inom polisen om djurskyddsrelaterade ärenden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Ju326 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 5 och
  2011/12:Ju352 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).
  • Reservation 31 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 31 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020010
  M99008
  MP24001
  FP23001
  C22001
  KD18001
  SD19000
  V01801
  -0001
  Totalt30718024
  Ledamöternas röster
 43. Nationell djurpolisstyrka

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju413 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (båda SD).
  • Reservation 32 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 32 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020010
  M99008
  MP25000
  FP22002
  C22001
  KD18001
  SD01900
  V18001
  -0001
  Totalt30619024
  Ledamöternas röster
 44. Samordnad utbildning för kriminalvårdare och skötare inom rättspsykiatrin

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju346 av Pia Nilsson m.fl. (S).
  • Reservation 33 (S, V)
 45. Utredning om diskriminering inom rättsväsendet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju333 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.
  • Reservation 34 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 34 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020010
  M99008
  MP02500
  FP23001
  C22001
  KD18001
  SD19000
  V01801
  -0001
  Totalt28343023
  Ledamöternas röster
 46. Frågor om etnisk diskriminering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju333 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8.
  • Reservation 35 (MP, V)
 47. Brottsförebyggande arbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 15 och 16.
  • Reservation 36 (S, V)
 48. Förstärkt vittnesskydd m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Ju258 av Boriana Åberg och Saila Quicklund (båda M),
  2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 6 och
  2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.
  • Reservation 37 (S, V)
  • Reservation 38 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 38 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S309910
  M99008
  MP25000
  FP23001
  C22001
  KD17011
  SD01900
  V00181
  -0001
  Totalt1891911823
  Ledamöternas röster
 49. Övriga frågor om kompetens och bemötande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:Ju250 av Tina Acketoft (FP),
  2011/12:Ju272 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (båda M) och
  2011/12:C289 av Andreas Norlén (M) yrkande 1.