Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Betänkande 2013/14:FiU3

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 november 2013

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 93,6 miljarder kronor till kommuner för 2014. Den största summan pengar går till kommunalekonomisk utjämning och är på drygt 90 miljarder kronor. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.

De andra anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag på ändringar i det kommunala utjämningssystemet. Inkomstutjämningsavgiften ska sänkas för de kommuner som betalar sådan. De kommuner och landsting som förlorar på detta ska få en kompensation som motsvarar intäktsminskningen.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 25
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-05
Justering: 2013-11-19
Trycklov till Gotab och webb: 2013-11-20
Trycklov: 2013-11-20
Reservationer: 1
Betänkande 2013/14:FiU3

Alla beredningar i utskottet

2013-11-05

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 93,6 miljarder kronor till kommuner för 2014. Den största summan pengar går till kommunalekonomisk utjämning och är på drygt 90 miljarder kronor. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.

De andra anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag på ändringar i det kommunala utjämningssystemet. Inkomstutjämningsavgiften ska sänkas för de kommuner som betalar sådan. De kommuner och landsting som förlorar på detta ska få en kompensation som motsvarar intäktsminskningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2013-11-27
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:FiU3, Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Debatt om förslag 2013/14:FiU3

Webb-tv: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 49 Pia Nilsson (S)

Anf. 50 Per Bolund (MP)

Anf. 51 Sven-Olof Sällström (SD)

Anf. 52 Jacob Johnson (V)

Anf. 53 Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Anf. 54 Per Bolund (MP)

Anf. 55 Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Anf. 56 Per Bolund (MP)

Anf. 57 Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Anf. 58 Pia Nilsson (S)

Anf. 59 Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Anf. 60 Pia Nilsson (S)

Anf. 61 Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Anf. 62 Jacob Johnson (V)

Anf. 63 Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Anf. 64 Jacob Johnson (V)

Anf. 65 Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Anf. 66 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 67 Per Bolund (MP)

Anf. 68 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 69 Per Bolund (MP)

Anf. 70 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 71 Emil Källström (C)

Anf. 72 Anders Sellström (KD)

Anf. 73 Jörgen Hellman (S)

Anf. 74 Anders Sellström (KD)

Anf. 75 Jörgen Hellman (S)

Anf. 76 Anders Sellström (KD)

Anf. 77 Jörgen Hellman (S)

Anf. 78 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 79 Jörgen Hellman (S)

Anf. 80 Gunnar Andrén (FP)

Anf. 81 Jörgen Hellman (S)

Anf. 82 Sven-Erik Bucht (S)

Anf. 83 Anders Sellström (KD)

Anf. 84 Sven-Erik Bucht (S)

Anf. 85 Anders Sellström (KD)

Anf. 86 Sven-Erik Bucht (S)

Anf. 87 Emil Källström (C)

Anf. 88 Sven-Erik Bucht (S)

Anf. 89 Emil Källström (C)

Anf. 90 Sven-Erik Bucht (S)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2013-11-27
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:

  a) Anslag
  Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 25 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 25 punkt 2 och avslår motionerna
  2013/14:Fi249 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S),
  2013/14:Fi257 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
  2013/14:Fi259 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
  2013/14:Fi277 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD),
  2013/14:Fi283 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 1,
  2013/14:Fi284 av Per Bolund m.fl. (MP),
  2013/14:Fi294 av Johan Andersson m.fl. (S),
  2013/14:Fi295 av Annelie Karlsson m.fl. (S),
  2013/14:Fi310 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 2,
  2013/14:Fi320 av Pia Nilsson m.fl. (S),
  2013/14:Fi321 av Lars Eriksson m.fl. (S),
  2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. (S),
  2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 16,
  2013/14:Sf231 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 7,
  2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 10,
  2013/14:Sf266 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 5,
  2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 24,
  2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 19,
  2013/14:So594 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 6,
  2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 34,
  2013/14:Ub360 av Hannah Bergstedt (S) yrkande 1,
  2013/14:Ub502 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 7,
  2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 8 och 9 samt
  2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 10 och 11.

  b) Lagförslag
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 25 punkt 1 och avslår motionerna
  2013/14:Fi257 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,
  2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 23 och
  2013/14:Fi310 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 1.
  • Reservation 1 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0101011
  M99008
  MP02302
  FP23001
  C19004
  SD00155
  KD16003
  V01603
  Totalt1571401537
  Ledamöternas röster