Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Betänkande 2011/12:NU1

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
20 december 2011

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 om cirka 6 miljoner kronor till utgiftsområdet Näringsliv. Riksdagen konstaterar att målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på det sättet bryta utanförskapet. I budgetpropositionen finns dels generella satsningar till exempel på forskning, innovation och konkurrensfrämjande åtgärder, dels mer riktade satsningar till exempel för att främja företagande bland kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att lösa frågan om ansvar och långsiktig basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Riksdagen kom med en sådan uppmaning till regeringen 2009. Riksdagen konstaterar att frågan inte är slutbehandlad och vill att regeringen återkommer med de förslag om institutets verksamhet som krävs, efter att den utvärdering av SIQ som regeringen har planerat är klar.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till en motion om ett förnyat tillkännagivande om Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-15
Justering: 2011-12-06
Trycklov till Gotab och webb: 2011-12-09
Trycklov: 2011-12-09
Reservationer: 4
Betänkande 2011/12:NU1

Alla beredningar i utskottet

2011-11-15

Pengar till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 om cirka 6 miljoner kronor till utgiftsområdet Näringsliv. Utskottet konstaterar att målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på det sättet bryta utanförskapet. I budgetpropositionen finns dels generella satsningar till exempel på forskning, innovation och konkurrensfrämjande åtgärder, dels mer riktade satsningar till exempel för att främja företagande bland kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att lösa frågan om ansvar och långsiktig basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Riksdagen kom med en sådan uppmaning till regeringen 2009. Utskottet konstaterar att frågan inte är slutbehandlad och vill att regeringen återkommer till riksdagen med de förslag om institutets verksamhet som krävs, efter att den utvärdering av SIQ som regeringen har planerat är klar. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2011-12-19
Stillbild från Debatt om förslag 2011/12:NU1, Utgiftsområde 24 Näringsliv

Debatt om förslag 2011/12:NU1

Webb-tv: Utgiftsområde 24 Näringsliv

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 124 Börje Vestlund (S)

Anf. 125 Jonas Eriksson (MP)

Anf. 126 Lars Isovaara (SD)

Anf. 127 Kent Persson (V)

Anf. 128 Mats Odell (KD)

Anf. 129 Börje Vestlund (S)

Anf. 130 Mats Odell (KD)

Anf. 131 Börje Vestlund (S)

Anf. 132 Mats Odell (KD)

Anf. 133 Kent Persson (V)

Anf. 134 Mats Odell (KD)

Anf. 135 Kent Persson (V)

Anf. 136 Mats Odell (KD)

Anf. 137 Hans Rothenberg (M)

Anf. 138 Börje Vestlund (S)

Anf. 139 Hans Rothenberg (M)

Anf. 140 Börje Vestlund (S)

Anf. 141 Hans Rothenberg (M)

Anf. 142 Tredje vice talman Liselott Hagberg (FP)

Anf. 143 Kent Persson (V)

Anf. 144 Tredje vice talman Liselott Hagberg (FP)

Anf. 145 Kent Persson (V)

Anf. 146 Tredje vice talman Liselott Hagberg (FP)

Anf. 147 Börje Vestlund (S)

Anf. 148 Tredje vice talman Liselott Hagberg (FP)

Anf. 149 Börje Vestlund (S)

Anf. 150 Tredje vice talman Liselott Hagberg (FP)

Anf. 151 Helena Lindahl (C)

Anf. 152 Börje Vestlund (S)

Anf. 153 Helena Lindahl (C)

Anf. 154 Börje Vestlund (S)

Anf. 155 Helena Lindahl (C)

Anf. 156 Kent Persson (V)

Anf. 157 Helena Lindahl (C)

Anf. 158 Kent Persson (V)

Anf. 159 Helena Lindahl (C)

Anf. 160 Ingela Nylund Watz (S)

Anf. 161 Marie Wickberg (C)

Anf. 162 Ola Johansson (C)

Anf. 163 Börje Vestlund (S)

Anf. 164 Ola Johansson (C)

Anf. 165 Börje Vestlund (S)

Anf. 166 Ola Johansson (C)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2011-12-20
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 3, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Näringspolitikens inriktning
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T445 av Jörgen Hellman m.fl. (S) yrkande 4,
2011/12:N214 av Kurt Kvarnström m.fl. (S),
2011/12:N224 av Thomas Strand (S),
2011/12:N238 av Hans Backman (FP) yrkandena 1-3,
2011/12:N243 av Gustav Nilsson och Betty Malmberg (båda M),
2011/12:N291 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2011/12:N322 av Raimo Pärssinen m.fl. (S),
2011/12:N344 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 8 samt
2011/12:N414 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 13.
  • Reservation 1 (S)
  • Reservation 2 (SD)
  • Reservation 3 (V)
  • Reservation 4 (MP)
Omröstning i motivfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010410416
M206008
MP1123124
FP48000
C40006
KD34004
SD00380
V00362
-0002
Totalt33912719042
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abele, AntonMJasakfråganStockholms kommun
Abele, AntonMJamotivfråganStockholms kommun
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Abrahamsson, MariaMJamotivfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
Acketoft, TinaFPJamotivfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Adan, AmirMJamotivfråganStockholms kommun
Adelsbo, ChristerSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Adelsbo, ChristerSAvstårmotivfråganSkåne läns norra och östra
Adolfsson Elgestam, CarinaSNejsakfråganKronobergs län
Adolfsson Elgestam, CarinaSAvstårmotivfråganKronobergs län
Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlberg, Ann-ChristinSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns södra
Ahlin, UrbanSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ahlin, UrbanSFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
Akej, ChristerMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Akej, ChristerMJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
Al-Sahlani, AbirCJamotivfråganStockholms kommun
Alfsson, ThoralfSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
Alfsson, ThoralfSDAvstårmotivfråganÖstergötlands län
Almqvist, ErikSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Almqvist, ErikSDAvstårmotivfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPAvstårsakfråganVästerbottens län
Amin, JabarMPNejmotivfråganVästerbottens län
Andersson, PhiaSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, AndersKDJasakfråganKalmar län
Andersson, MagdalenaMJasakfråganJönköpings län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVAvstårsakfråganGävleborgs län
Andersson, YvonneKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, PhiaSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJamotivfråganKalmar län
Andersson, AndersKDJamotivfråganKalmar län
Andersson, MagdalenaMJamotivfråganJönköpings län
Andersson, Jan RMJamotivfråganKalmar län
Andersson, JohanSAvstårmotivfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVAvstårmotivfråganGävleborgs län
Andersson, YvonneKDFrånvarandemotivfråganÖstergötlands län
Andrén, GunnarFPJasakfråganStockholms län
Andrén, GunnarFPJamotivfråganStockholms län
Anger, StaffanMJasakfråganVästmanlands län
Anger, StaffanMJamotivfråganVästmanlands län
Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
Arkelsten, SofiaMJamotivfråganStockholms kommun
Arleklo, AnnSNejsakfråganSkåne läns västra
Arleklo, AnnSAvstårmotivfråganSkåne läns västra
Arnold, OttoKDJasakfråganSkåne läns södra
Arnold, OttoKDJamotivfråganSkåne läns södra
Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
Asplund, LenaMJamotivfråganVästernorrlands län
Ataseven, MetinMJasakfråganStockholms län
Ataseven, MetinMJamotivfråganStockholms län
Avenborg, TomasMJasakfråganSkåne läns södra
Avenborg, TomasMJamotivfråganSkåne läns södra
Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
Avsan, AntiMJamotivfråganStockholms län
Axelsson, LennartSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Axelsson, LennartSFrånvarandemotivfråganÖrebro län
Axén, GunnarMJasakfråganÖstergötlands län
Axén, GunnarMJamotivfråganÖstergötlands län
Backman, HansFPJasakfråganGävleborgs län
Backman, HansFPJamotivfråganGävleborgs län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Bali, HanifMJamotivfråganStockholms län
Baylan, IbrahimSNejsakfråganVästerbottens län
Baylan, IbrahimSAvstårmotivfråganVästerbottens län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Beckman, HannesMJasakfråganUppsala län
Beckman, LarsMJamotivfråganGävleborgs län
Beckman, HannesMJamotivfråganUppsala län
Bengtson Skogsberg, EvaMJasakfråganKalmar län
Bengtson Skogsberg, EvaMJamotivfråganKalmar län
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Bengtsson, FinnMJamotivfråganÖstergötlands län
Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
Berg, BengtVAvstårsakfråganVärmlands län
Berg, MarianneVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Berg, UlfMJamotivfråganDalarnas län
Berg, BengtVAvstårmotivfråganVärmlands län
Berg, MarianneVFrånvarandemotivfråganMalmö kommun
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergheden, StenMJamotivfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSNejsakfråganÖrebro län
Bergman, HåkanSAvstårmotivfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSNejsakfråganNorrbottens län
Bergstedt, HannahSAvstårmotivfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPAvstårsakfråganVärmlands län
Bergström, StinaMPNejmotivfråganVärmlands län
Bernhardsson, BoSNejsakfråganSkåne läns södra
Bernhardsson, BoSAvstårmotivfråganSkåne läns södra
Bill, PerMJasakfråganUppsala län
Bill, PerMJamotivfråganUppsala län
Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Björck, PatrikSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns östra
Björlund, TorbjörnVAvstårsakfråganÖstergötlands län
Björlund, TorbjörnVAvstårmotivfråganÖstergötlands län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMJamotivfråganVästerbottens län
Blix, GustavMJasakfråganStockholms kommun
Blix, GustavMJamotivfråganStockholms kommun
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bohlin, Carl-OskarMJamotivfråganDalarnas län
Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
Bolund, PerMPNejmotivfråganStockholms kommun
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Bouveng, HelenaMJamotivfråganJönköpings län
Brinck, CeciliaMJasakfråganStockholms kommun
Brinck, CeciliaMJamotivfråganStockholms kommun
Brink, JosefinVAvstårsakfråganStockholms kommun
Brink, JosefinVAvstårmotivfråganStockholms kommun
Brodén, AnitaFPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Brodén, Anne MarieMFrånvarandesakfråganHallands län
Brodén, AnitaFPJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Brodén, Anne MarieMFrånvarandemotivfråganHallands län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Brännström, KatarinaMJamotivfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Bråkenhielm, CatharinaSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns västra
Bucht, Sven-ErikSNejsakfråganNorrbottens län
Bucht, Sven-ErikSAvstårmotivfråganNorrbottens län
Börjesson, AgnetaMPFrånvarandesakfråganHallands län
Börjesson, AgnetaMPFrånvarandemotivfråganHallands län
Caplan, StefanMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Caplan, StefanMJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlson, AndreasKDJamotivfråganJönköpings län
Carlsson, Clas-GöranSNejsakfråganKronobergs län
Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson, Rose-MarieSNejsakfråganMalmö kommun
Carlsson, Clas-GöranSAvstårmotivfråganKronobergs län
Carlsson, GunillaSAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCJamotivfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson, Rose-MarieSAvstårmotivfråganMalmö kommun
Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
Carlsson Löfdahl, EmmaFPJamotivfråganJönköpings län
Ceballos, BodilMPAvstårsakfråganGävleborgs län
Ceballos, BodilMPNejmotivfråganGävleborgs län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederbratt, MikaelMJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Cederfelt, MargaretaMJamotivfråganStockholms kommun
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Coenraads, ÅsaMJamotivfråganVästmanlands län
Damberg, MikaelSNejsakfråganStockholms län
Damberg, MikaelSAvstårmotivfråganStockholms län
Danielsson, StaffanCJasakfråganÖstergötlands län
Danielsson, StaffanCJamotivfråganÖstergötlands län
Dibrani, AdnanSNejsakfråganHallands län
Dibrani, AdnanSAvstårmotivfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Dinamarca, RossanaVAvstårmotivfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dingizian, EsabelleMPNejmotivfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSNejsakfråganVästernorrlands län
Eberstein, SusanneSAvstårmotivfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Eclund, AnnikaKDJamotivfråganVästra Götalands läns östra
Ehn, TinaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ehn, TinaMPNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
Ehrencrona, MagnusMPJasakfråganSkåne läns västra
Ehrencrona, MagnusMPNejmotivfråganSkåne läns västra
Ekeroth, KentSDAvstårsakfråganStockholms län
Ekeroth, KentSDAvstårmotivfråganStockholms län
Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
Ekström, HansSAvstårmotivfråganSödermanlands län
Elinderson, LarsMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Elinderson, LarsMJamotivfråganVästra Götalands läns östra
Eneim, MontaserMJasakfråganMalmö kommun
Eneim, MontaserMJamotivfråganMalmö kommun
Eneroth, TomasSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Eneroth, TomasSFrånvarandemotivfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engblom, AnnickaMJamotivfråganBlekinge län
Engelhardt, ChristerSNejsakfråganGotlands län
Engelhardt, ChristerSAvstårmotivfråganGotlands län
Engle, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Engle, KerstinSFrånvarandemotivfråganSkåne läns norra och östra
Enochson, AnnelieKDJasakfråganGöteborgs kommun
Enochson, AnnelieKDJamotivfråganGöteborgs kommun
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Enström, KarinMJamotivfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ericson, Gunvor GMPAvstårsakfråganSödermanlands län
Ericson, JanMJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Ericson, Gunvor GMPNejmotivfråganSödermanlands län
Eriksson, JonasMPAvstårsakfråganÖrebro län
Eriksson, PeterMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Eriksson, JonasMPNejmotivfråganÖrebro län
Eriksson, PeterMPFrånvarandemotivfråganStockholms län
Ernkrans, MatildaSNejsakfråganÖrebro län
Ernkrans, MatildaSAvstårmotivfråganÖrebro län
Ertsborn, JanFPJasakfråganHallands län
Ertsborn, JanFPJamotivfråganHallands län
Federley, FredrickCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Federley, FredrickCFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Ferm, MariaMPAvstårsakfråganMalmö kommun
Ferm, MariaMPNejmotivfråganMalmö kommun
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finnborg, ThomasMJamotivfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Finstorp, LottaMJamotivfråganSödermanlands län
Flyborg, EvaFPJasakfråganGöteborgs kommun
Flyborg, EvaFPJamotivfråganGöteborgs kommun
Forslund, Kenneth GSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Forslund, Kenneth GSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMJamotivfråganStockholms kommun
Fransson, JosefSDAvstårsakfråganMalmö kommun
Fransson, JosefSDAvstårmotivfråganMalmö kommun
Fridolin, GustavMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Fridolin, GustavMPNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
From, IsakSAvstårmotivfråganVästerbottens län
Gerdau, MatsMJasakfråganStockholms län
Gerdau, MatsMJamotivfråganStockholms län
Gille, AgnetaSNejsakfråganUppsala län
Gille, AgnetaSAvstårmotivfråganUppsala län
Granbom Ellison, KarinFPJasakfråganÖstergötlands län
Granbom Ellison, KarinFPJamotivfråganÖstergötlands län
Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
Granlund, MarieSAvstårmotivfråganMalmö kommun
Green, MonicaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Green, MonicaSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSNejsakfråganVärmlands län
Gunnarsson, JonasSAvstårmotivfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Gunther, PenillaKDJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Gustafsson, LarsKDJasakfråganHallands län
Gustafsson, BillySNejsakfråganÖstergötlands län
Gustafsson, LarsKDJamotivfråganHallands län
Gustafsson, BillySAvstårmotivfråganÖstergötlands län
Güclü Hedin, RozaSNejsakfråganDalarnas län
Güclü Hedin, RozaSAvstårmotivfråganDalarnas län
Habsburg Douglas, WalburgaMJasakfråganSödermanlands län
Habsburg Douglas, WalburgaMJamotivfråganSödermanlands län
Haby, SusannaMJasakfråganGöteborgs kommun
Haby, SusannaMJamotivfråganGöteborgs kommun
Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
Haddad, RogerFPJamotivfråganVästmanlands län
Hagberg, LiselottFPJasakfråganSödermanlands län
Hagberg, LiselottFPJamotivfråganSödermanlands län
Haglö, KerstinSNejsakfråganBlekinge län
Haglö, KerstinSAvstårmotivfråganBlekinge län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms kommun
Halef, RobertKDJamotivfråganStockholms kommun
Hallengren, LenaSNejsakfråganKalmar län
Hallengren, LenaSAvstårmotivfråganKalmar län
Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
Hallström, PiaMJamotivfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSNejsakfråganStockholms kommun
Hamednaca, ArheSAvstårmotivfråganStockholms kommun
Hamilton, Carl BFPJasakfråganStockholms kommun
Hamilton, Carl BFPJamotivfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJamotivfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hammarbergh, KristerMJamotivfråganNorrbottens län
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Hansson, AndersMJamotivfråganSkåne läns södra
Hellman, JörgenSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Hellman, JörgenSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
Helmersson Olsson, CarolineSAvstårmotivfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Henriksson, EmmaKDJamotivfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDAvstårsakfråganSödermanlands län
Herrstedt, CarinaSDAvstårmotivfråganSödermanlands län
Heydari, ShadiyeSNejsakfråganGöteborgs kommun
Heydari, ShadiyeSAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hjälmered, LarsMJamotivfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
Hoff, HansSAvstårmotivfråganHallands län
Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
Hoffstedt, GustafMJamotivfråganGotlands län
Holm, JensVAvstårsakfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
Holm, UlfMPJasakfråganSkåne läns södra
Holm, JensVAvstårmotivfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMJamotivfråganVärmlands län
Holm, UlfMPNejmotivfråganSkåne läns södra
Holma, SivVAvstårsakfråganNorrbottens län
Holma, SivVAvstårmotivfråganNorrbottens län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Hultberg, JohanMJamotivfråganKronobergs län
Hultqvist, PeterSNejsakfråganDalarnas län
Hultqvist, PeterSAvstårmotivfråganDalarnas län
Husmark Pehrsson, CristinaMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Husmark Pehrsson, CristinaMFrånvarandemotivfråganSkåne läns västra
Hägg, CarinaSNejsakfråganJönköpings län
Hägg, CarinaSAvstårmotivfråganJönköpings län
Härstedt, KentSNejsakfråganSkåne läns västra
Härstedt, KentSAvstårmotivfråganSkåne läns västra
Högman, BeritSNejsakfråganVärmlands län
Högman, BeritSAvstårmotivfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVAvstårsakfråganVästernorrlands län
Höj Larsen, ChristinaVAvstårmotivfråganVästernorrlands län
Isovaara, LarsSDAvstårsakfråganUppsala län
Isovaara, LarsSDAvstårmotivfråganUppsala län
Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
Jacobsson Gjörtler, JonasMJamotivfråganSkåne läns västra
Jakobsson, LeifSNejsakfråganMalmö kommun
Jakobsson, LeifSAvstårmotivfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDAvstårsakfråganHallands län
Jansson, Eva-LenaSAvstårmotivfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDAvstårmotivfråganHallands län
Jeppsson, PeterSNejsakfråganBlekinge län
Jeppsson, PeterSAvstårmotivfråganBlekinge län
Jernbeck, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Jernbeck, IsabellaMJamotivfråganStockholms län
Johansson, JohanMJasakfråganNorrbottens län
Johansson, LarsSNejsakfråganGöteborgs kommun
Johansson, MatsMJasakfråganStockholms kommun
Johansson, OlaCFrånvarandesakfråganHallands län
Johansson, Bengt-AndersMJasakfråganJönköpings län
Johansson, YlvaSNejsakfråganStockholms kommun
Johansson, MorganSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Johansson, Wiwi-AnneVAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Johansson, KennethCJasakfråganDalarnas län
Johansson, Ann-KristineSNejsakfråganVärmlands län
Johansson, JohanMJamotivfråganNorrbottens län
Johansson, LarsSAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
Johansson, MatsMJamotivfråganStockholms kommun
Johansson, OlaCFrånvarandemotivfråganHallands län
Johansson, Bengt-AndersMJamotivfråganJönköpings län
Johansson, YlvaSAvstårmotivfråganStockholms kommun
Johansson, MorganSFrånvarandemotivfråganSkåne läns södra
Johansson, Wiwi-AnneVAvstårmotivfråganVästra Götalands läns västra
Johansson, KennethCJamotivfråganDalarnas län
Johansson, Ann-KristineSAvstårmotivfråganVärmlands län
Johnson, JacobVAvstårsakfråganUppsala län
Johnson, JacobVAvstårmotivfråganUppsala län
Johnsson, PeterSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson, PeterSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Jomshof, RichardSDAvstårsakfråganGävleborgs län
Jomshof, RichardSDAvstårmotivfråganGävleborgs län
Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
Jonsson, MattiasSAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
Juholt, HåkanSFrånvarandemotivfråganKalmar län
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Juntti, EllenMJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Kakabaveh, AminehVAvstårsakfråganStockholms län
Kakabaveh, AminehVAvstårmotivfråganStockholms län
Kamil, IsmailFPJasakfråganUppsala län
Kamil, IsmailFPJamotivfråganUppsala län
Kaplan, MehmetMPJasakfråganStockholms kommun
Kaplan, MehmetMPNejmotivfråganStockholms kommun
Karlsson, ChristinaSNejsakfråganVästernorrlands län
Karlsson, SaraSNejsakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, AndersSNejsakfråganSkåne läns västra
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Karlsson, ChristinaSAvstårmotivfråganVästernorrlands län
Karlsson, SaraSAvstårmotivfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDAvstårmotivfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, AnnelieSAvstårmotivfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, AndersSAvstårmotivfråganSkåne läns västra
Karlsson, UlrikaMJamotivfråganUppsala län
Kerimo, YilmazSNejsakfråganStockholms län
Kerimo, YilmazSAvstårmotivfråganStockholms län
Kierkemann, MarianneMJasakfråganHallands län
Kierkemann, MarianneMJamotivfråganHallands län
Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMJamotivfråganStockholms län
Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
Kjellin, Margareta BMJamotivfråganGävleborgs län
Kronlid, JuliaSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
Kronlid, JuliaSDAvstårmotivfråganSkåne läns södra
Kvarnström, KurtSNejsakfråganDalarnas län
Kvarnström, KurtSAvstårmotivfråganDalarnas län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Källström, EmilCJamotivfråganVästernorrlands län
Köhler, KatarinaSNejsakfråganVästerbottens län
Köhler, KatarinaSAvstårmotivfråganVästerbottens län
Larsson, NinaFPJasakfråganVärmlands län
Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Larsson, NinaFPJamotivfråganVärmlands län
Larsson, Lars MejernSAvstårmotivfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Lavesson, OlofMJamotivfråganMalmö kommun
Leander, HelenaMPJasakfråganUppsala län
Leander, HelenaMPNejmotivfråganUppsala län
Liljevall, DésiréeSNejsakfråganKalmar län
Liljevall, DésiréeSAvstårmotivfråganKalmar län
Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lillemets, AnnikaMPNejmotivfråganÖstergötlands län
Linander, JohanCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Linander, JohanCFrånvarandemotivfråganSkåne läns södra
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindahl, HelenaCJamotivfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
Lindberg, TeresSAvstårmotivfråganStockholms kommun
Linde, HansVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Linde, HansVAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
Lindell, GöranCJasakfråganJönköpings län
Lindell, GöranCJamotivfråganJönköpings län
Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
Lindestam, ÅsaSAvstårmotivfråganGävleborgs län
Lindholm, JanMPAvstårsakfråganDalarnas län
Lindholm, JanMPNejmotivfråganDalarnas län
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lodenius, PerCJamotivfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lohman, EvaMJamotivfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundgren, ElinSAvstårmotivfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJamotivfråganStockholms län
Lundqvist-Brömster, MariaFPJasakfråganVästerbottens län
Lundqvist-Brömster, MariaFPJamotivfråganVästerbottens län
Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms län
Lundström, NinaFPJamotivfråganStockholms län
Luttropp, AgnetaMPAvstårsakfråganVästmanlands län
Luttropp, AgnetaMPNejmotivfråganVästmanlands län
Lång, DavidSDAvstårsakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDAvstårmotivfråganStockholms kommun
Löfsjögård, MalinMJasakfråganStockholms län
Löfsjögård, MalinMJamotivfråganStockholms län
Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Löfstrand, JohanSAvstårmotivfråganÖstergötlands län
Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
Magnusson, CeciliaMJamotivfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
Malm, FredrikFPJamotivfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmberg, BettyMJamotivfråganÖstergötlands län
Malmström, LouiseSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Malmström, LouiseSFrånvarandemotivfråganÖstergötlands län
Moberg, CarinaSNejsakfråganStockholms län
Moberg, CarinaSAvstårmotivfråganStockholms län
Montan, GöranMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Montan, GöranMJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Munkhammar, JohnnyMJasakfråganStockholms län
Munkhammar, JohnnyMJamotivfråganStockholms län
Mutt, ValterMPAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPNejmotivfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
Niemi, PyrySAvstårmotivfråganUppsala län
Nilsson, IngemarSNejsakfråganVästernorrlands län
Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Nilsson, TomasSNejsakfråganNorrbottens län
Nilsson, KerstinSNejsakfråganSkåne läns södra
Nilsson, KarinCJasakfråganKronobergs län
Nilsson, PiaSNejsakfråganVästmanlands län
Nilsson, UlfFPJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
Nilsson, GustavMJasakfråganBlekinge län
Nilsson, IngemarSAvstårmotivfråganVästernorrlands län
Nilsson, UlrikMJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Nilsson, TomasSAvstårmotivfråganNorrbottens län
Nilsson, KerstinSAvstårmotivfråganSkåne läns södra
Nilsson, KarinCJamotivfråganKronobergs län
Nilsson, PiaSAvstårmotivfråganVästmanlands län
Nilsson, UlfFPJamotivfråganSkåne läns södra
Nilsson, JennieSAvstårmotivfråganHallands län
Nilsson, GustavMJamotivfråganBlekinge län
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordell, Lars-AxelKDJamotivfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
Nordgren, GunillaMJamotivfråganSkåne läns södra
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPNejmotivfråganGöteborgs kommun
Nordin, RickardCJamotivfråganGöteborgs kommun
Nordqvist, KewMPAvstårsakfråganJönköpings län
Nordqvist, KewMPNejmotivfråganJönköpings län
Nordén, MarieSNejsakfråganJämtlands län
Nordén, MarieSAvstårmotivfråganJämtlands län
Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
Norlén, AndreasMJamotivfråganÖstergötlands län
Noyan, EdipMJasakfråganStockholms län
Noyan, EdipMJamotivfråganStockholms län
Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylander, ChristerFPJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
Nylund Watz, IngelaSAvstårmotivfråganStockholms län
Odell, MatsKDJasakfråganStockholms län
Odell, MatsKDJamotivfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Ohlsson, CarinaSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns östra
Ohly, LarsVAvstårsakfråganStockholms län
Ohly, LarsVAvstårmotivfråganStockholms län
Olofsson, EvaVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Olofsson, EvaVAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
Olovsson, FredrikSNejsakfråganSödermanlands län
Olovsson, FredrikSAvstårmotivfråganSödermanlands län
Olsson, HansSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, LenaVAvstårsakfråganDalarnas län
Olsson, HansSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns södra
Olsson, LottaMJamotivfråganÖrebro län
Olsson, LenaVAvstårmotivfråganDalarnas län
Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
Omanovic, JasenkoSAvstårmotivfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Oscarsson, MikaelKDJamotivfråganUppsala län
Oskarsson, ChristinaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Oskarsson, IreneKDJasakfråganJönköpings län
Oskarsson, ChristinaSAvstårmotivfråganVästra Götalands läns norra
Oskarsson, IreneKDJamotivfråganJönköpings län
Pagrotsky, LeifSNejsakfråganGöteborgs kommun
Pagrotsky, LeifSAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
Palm, VeronicaSNejsakfråganStockholms kommun
Palm, VeronicaSAvstårmotivfråganStockholms kommun
Pehrson, JohanFPJasakfråganÖrebro län
Pehrson, JohanFPJamotivfråganÖrebro län
Persson, PeterSNejsakfråganJönköpings län
Persson, KentVAvstårsakfråganVästmanlands län
Persson, PeterSAvstårmotivfråganJönköpings län
Persson, KentVAvstårmotivfråganVästmanlands län
Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
Pertoft, MatsMPNejmotivfråganStockholms län
Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
Petersson, HeleneSNejsakfråganJönköpings län
Petersson, JennyMJamotivfråganHallands län
Petersson, HeleneSAvstårmotivfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms län
Pethrus, DésiréeKDJamotivfråganStockholms län
Pettersson, LeifSNejsakfråganNorrbottens län
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
Pettersson, LeifSAvstårmotivfråganNorrbottens län
Pettersson, GöranMJamotivfråganStockholms län
Pettersson, HelénSAvstårmotivfråganVästerbottens län
Petzäll, William-FrånvarandesakfråganDalarnas län
Petzäll, William-FrånvarandemotivfråganDalarnas län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Plass, MariaMJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Polfjärd, JessicaMFrånvarandemotivfråganVästmanlands län
Pourbaix-Lundin, MariettaMJasakfråganStockholms län
Pourbaix-Lundin, MariettaMJamotivfråganStockholms län
Pärssinen, RaimoSNejsakfråganGävleborgs län
Pärssinen, RaimoSAvstårmotivfråganGävleborgs län
Pålsson, MargaretaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Pålsson, MargaretaMJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Qarlsson, AnnikaCJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Quicklund, SailaMJamotivfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDAvstårsakfråganÖrebro län
Ramhorn, PerSDAvstårmotivfråganÖrebro län
Reslow, PatrickMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Reslow, PatrickMFrånvarandemotivfråganMalmö kommun
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Riedl, EdwardMJamotivfråganVästerbottens län
Ripa, HenrikMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Ripa, HenrikMJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Romson, ÅsaMPAvstårsakfråganStockholms kommun
Romson, ÅsaMPNejmotivfråganStockholms kommun
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Rosencrantz, JessicaMJamotivfråganStockholms kommun
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rothenberg, HansMJamotivfråganGöteborgs kommun
Runeson, CarinSNejsakfråganDalarnas län
Runeson, CarinSAvstårmotivfråganDalarnas län
Rådberg, PeterMPAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Rådberg, PeterMPNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
Rådhström, Jan-EvertMJasakfråganVärmlands län
Rådhström, Jan-EvertMJamotivfråganVärmlands län
Sandberg, GunnarSNejsakfråganJämtlands län
Sandberg, GunnarSAvstårmotivfråganJämtlands län
Sandstedt, MargaretaSDAvstårsakfråganVästmanlands län
Sandstedt, MargaretaSDAvstårmotivfråganVästmanlands län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Schulte, FredrikMJamotivfråganStockholms län
Sellström, AndersKDJasakfråganVästerbottens län
Sellström, AndersKDJamotivfråganVästerbottens län
Sigfrid, KarlMJasakfråganStockholms län
Sigfrid, KarlMJamotivfråganStockholms län
Sjöstedt, JonasVAvstårsakfråganVästerbottens län
Sjöstedt, JonasVAvstårmotivfråganVästerbottens län
Skalin, JohnnySDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Skalin, JohnnySDAvstårmotivfråganVästra Götalands läns västra
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Skånberg, TuveKDJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Sonidsson, EvaSNejsakfråganVästernorrlands län
Sonidsson, EvaSAvstårmotivfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Staxäng, Lars-ArneMJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Steele, AnnaFPJasakfråganStockholms län
Steele, AnnaFPJamotivfråganStockholms län
Stenberg, MariaSNejsakfråganNorrbottens län
Stenberg, MariaSAvstårmotivfråganNorrbottens län
Strand, ThomasSNejsakfråganJönköpings län
Strand, ThomasSAvstårmotivfråganJönköpings län
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantesson, ElisabethMJamotivfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
Svantorp, GunillaSAvstårmotivfråganVärmlands län
Svedberg, PerSNejsakfråganGävleborgs län
Svedberg, PerSAvstårmotivfråganGävleborgs län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSNejsakfråganBlekinge län
Svensson, MichaelMJamotivfråganHallands län
Svensson, SuzanneSAvstårmotivfråganBlekinge län
Sydow, BjörnSNejsakfråganStockholms län
Sydow, BjörnSAvstårmotivfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVAvstårsakfråganÖrebro län
Sydow Mölleby, MiaVAvstårmotivfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Szyber, CarolineKDFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Sällström, Sven-OlofSDAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
Söder, BjörnSDAvstårsakfråganStockholms län
Söder, BjörnSDAvstårmotivfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSNejsakfråganÖstergötlands län
Sörenson, Anna-LenaSAvstårmotivfråganÖstergötlands län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Tenfjord-Toftby, CecilieMJamotivfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
Thalén Finné, EwaMJamotivfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
Thorell, OlleSAvstårmotivfråganVästmanlands län
Tiefensee, RogerCJasakfråganSödermanlands län
Tiefensee, RogerCJamotivfråganSödermanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Tobé, TomasMJamotivfråganGävleborgs län
Torstensson, ÅsaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Torstensson, ÅsaCJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Tysklind, LarsFPJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Utbult, RolandKDJamotivfråganVästra Götalands läns västra
Vestlund, BörjeSNejsakfråganStockholms kommun
Vestlund, BörjeSAvstårmotivfråganStockholms kommun
Vilhelmsson, JessikaMJasakfråganUppsala län
Vilhelmsson, JessikaMJamotivfråganUppsala län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
W Jonsson, AndersCJamotivfråganGävleborgs län
Waberi, AbdirizakMJasakfråganGöteborgs kommun
Waberi, AbdirizakMJamotivfråganGöteborgs kommun
Wachtmeister, PederMJasakfråganSödermanlands län
Wachtmeister, PederMJamotivfråganSödermanlands län
Waidelich, TommySFrånvarandesakfråganStockholms län
Waidelich, TommySFrånvarandemotivfråganStockholms län
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJamotivfråganSkåne läns norra och östra
Wallén, AnnaSNejsakfråganVästmanlands län
Wallén, AnnaSAvstårmotivfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Waltersson Grönvall, CamillaMJamotivfråganVästra Götalands läns norra
Westerholm, BarbroFPJasakfråganStockholms kommun
Westerholm, BarbroFPJamotivfråganStockholms kommun
Wickberg, MarieCJasakfråganVärmlands län
Wickberg, MarieCJamotivfråganVärmlands län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, CeciliaMJamotivfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
Widman, AllanFPJamotivfråganMalmö kommun
Wiklander, TonySDAvstårsakfråganSkåne läns västra
Wiklander, TonySDAvstårmotivfråganSkåne läns västra
Wikström, RuneMJasakfråganStockholms län
Wikström, RuneMJamotivfråganStockholms län
Winbäck, ChristerFPJasakfråganVästra Götalands läns östra
Winbäck, ChristerFPJamotivfråganVästra Götalands läns östra
Yazdanfar, MaryamSNejsakfråganStockholms län
Yazdanfar, MaryamSAvstårmotivfråganStockholms län
Ygeman, AndersSNejsakfråganStockholms kommun
Ygeman, AndersSAvstårmotivfråganStockholms kommun
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Zander, SolveigCJamotivfråganUppsala län
Zedell, ChristinaSNejsakfråganStockholms län
Zedell, ChristinaSAvstårmotivfråganStockholms län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Åberg, BorianaMJamotivfråganSkåne läns södra
Åkerlund, JonasSDAvstårsakfråganBlekinge län
Åkerlund, JonasSDAvstårmotivfråganBlekinge län
Åkesson, JimmieSDAvstårsakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åkesson, JimmieSDAvstårmotivfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCJamotivfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsebol, Ann-BrittMJamotivfråganDalarnas län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Åsling, PerCJamotivfråganJämtlands län
Åström, KarinSNejsakfråganNorrbottens län
Åström, KarinSAvstårmotivfråganNorrbottens län
Öholm, OskarMJasakfråganÖrebro län
Öholm, OskarMJamotivfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSNejsakfråganKalmar län
Örnfjäder, KristerSAvstårmotivfråganKalmar län
Österberg, Sven-ErikSNejsakfråganVästmanlands län
Österberg, Sven-ErikSAvstårmotivfråganVästmanlands län
Östros, ThomasSNejsakfråganUppsala län
Östros, ThomasSAvstårmotivfråganUppsala län
2. Preaktio AB
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla Preaktio AB genom likvidation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 1.
3. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:

a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kr under 2013-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 2.

b) Bemyndigande för anslaget 1.5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 650 000 000 kr under 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 3.

c) Bemyndigande för anslaget 1:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kr under 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 4.

d) Bemyndigande om kapitaltillskott till Ersättningsmark i Sverige AB
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst 1 000 000 000 kr till Ersättningsmark i Sverige AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 5.

e) Bemyndigande för anslaget 2:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kr under 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 6.

f) Bemyndigande avseende exportkreditgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av 500 000 000 000 kr för exportkreditgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 7.

g) Bemyndigande avseende investeringsgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av 10 000 000 000 kr för investeringsgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 8.

h) Bemyndigande avseende upplåningsrätt för Exportkreditnämnden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 9.

i) Bemyndigande avseende lån till AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om lån till AB Svensk Exportkredit intill ett belopp av 100 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 10.

j) Bemyndigande avseende kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om en kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit intill ett belopp av 250 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 11.

k) Anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 12.

l) Motioner om anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 5,
2011/12:N245 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2011/12:N344 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkandena 9-11,
2011/12:N348 av Lars Johansson m.fl. (S),
2011/12:N365 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:N414 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 4, 5 och 7-12,
2011/12:N418 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3 och
2011/12:N420 av Lars Isovaara m.fl. (SD).
4. Institutet för Kvalitetsutveckling
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om Institutet för Kvalitetsutveckling.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:N213 av Eva Flyborg (FP).