Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Betänkande 1997/98:UbU2

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade, mot regeringens förslag, att inte spara på anslaget till studiemedel för utlandsstudier. Förutsättningarna för att få studiemedel för utlandsstudier bör i stället behandlas tillsammans med förslag om ett nytt studiefinansieringssystem. Ett sådant förslag väntas kunna genomföras 2000. Riksdagen godkände regeringens övriga förslag om anslag till olika former av studiestöd. Det innebar att studiebidraget i studiehjälpen höjdes, att stipendium efter basår i komvux bara ska lämnas till studerande under 20 år och att timersättningen till deltagare i sfi slopades. Vidare begränsades möjligheterna att få studiemedel under forskarutbildning.
Beslut
Anslag till studiestöd (UbU2)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen beslutade, mot regeringens förslag, att inte spara på anslaget till studiemedel för utlandsstudier. Förutsättningarna för att få studiemedel för utlandsstudier bör i stället behandlas tillsammans med förslag om ett nytt studiefinansieringssystem. Ett sådant förslag väntas kunna genomföras 2000. Riksdagen godkände regeringens övriga förslag om anslag till olika former av studiestöd. Det innebar att studiebidraget i studiehjälpen höjdes, att stipendium efter basår i komvux bara ska lämnas till studerande under 20 år och att timersättningen till deltagare i sfi slopades. Vidare begränsades möjligheterna att få studiemedel under forskarutbildning.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 22
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 1997-11-25
Betänkande 1997/98:UbU2
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1997-12-12

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser