Till innehåll på sidan

Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Betänkande 2021/22:NU17

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 maj 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Ursprunget för gas, kyla och värme ska kunna visas (NU17)

Producenter av gas, kyla och värme ska kunna få så kallade ursprungsgarantier utfärdade, för att kunna visa vilken källa var energin kommer ifrån. I dag är det bara producenter av el som kan ges ursprungsgarantier. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget är en följd av omarbetningar i EU:s direktiv om att främja användningen av energi från förnybara energikällor.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-05
Justering: 2022-05-12
Trycklov: 2022-05-12
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:NU17

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Ursprunget för gas, kyla och värme ska kunna visas (NU17)

Producenter av gas, kyla och värme ska kunna få så kallade ursprungsgarantier utfärdade, för att kunna visa vilken källa energin kommer ifrån. I dag är det bara producenter av el som kan ges ursprungsgarantier. Näringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Förslaget är en följd av omarbetningar i EU:s direktiv om att främja användningen av energi från förnybara energikällor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-05-17
Debatt i kammaren: 2022-05-18

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-05-18
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:20220518NU17, Beslut

Beslut 2021/22:20220518NU17

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(2010:601) om ursprungsgarantier för el.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:147.
2. Överföring av ursprungsgarantier
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4466 av Arman Teimouri m.fl. (L).
  • Reservation 1 (M, SD, KD, L)