Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Betänkande 1997/98:TU15

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.
Beslut
Uppskov med behandling av ärenden (TU15)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (TU15)

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1998-05-26
Justering: 1998-05-26
Betänkande 1997/98:TU15

Alla beredningar i utskottet

1998-05-26
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-06-05

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser