Till innehåll på sidan

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Betänkande 1988/89:UU23

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 75

Motioner från ledamöterna

Beredning

Justering: 1989-05-17
Betänkande 1988/89:UU23
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Beslut, Genomförd