Till innehåll på sidan

Uppskov med behandlingen av förslag om bemyndiganden till regeringen avseende kreditgarantier, m.m.

Betänkande 1997/98:NU16

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.
Beslut
Uppskov med behandling av ärenden (NU16)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (NU16)

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan