Uppskov med behandling av ärenden

Betänkande 1997/98:UbU20

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade att till riksmötet 1998/99 skjuta upp behandlingen av ärenden som kunde komma att hänvisas till utbildningsutskottet under återstoden av det innevarande riksmötet.
Beslut
Uppskov med behandling av ärenden (UbU20)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (UbU20)

Riksdagen beslutade att till riksmötet 1998/99 skjuta upp behandlingen av ärenden som kunde komma att hänvisas till utbildningsutskottet under återstoden av det innevarande riksmötet.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan