Till innehåll på sidan

Tullens befogenheter vid den inre gränsen

Betänkande 1995/96:SkU23

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Beslut
Tullens befogenheter vid den inre gränsen
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Tullens befogenheter vid den inre gränsen

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1996-05-21
Justering: 1996-05-30
Betänkande 1995/96:SkU23

Alla beredningar i utskottet

1996-05-21
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1996-06-05

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser