Tilläggsbudget 1 för bugetåret 2001

Betänkande 2000/01:FiU27

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2001. Det innebär ändrade belopp för vissa anslag. Reglerna för presstödet ändras så att driftstöd och distributionsstöd ökas. Ett nytt investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder införs. Regeringen ges möjlighet att skydda Svedabs kapital. Regeringen kan låta Banverket och Vägverket oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott till Svedabs egna kapital i form av betalningsutfästelser. Med anledning av ett motionsförslag uppmärksammade riksdagen regeringen på nödvändigheten av att omarronderingen även i fortsättningen kan bedrivas på minst oförändrad nivå. Omarronderingen innebär att fastighetsindelningen ändras i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett rationellt jordbruk.
Beslut
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2001 (FiU27)
Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen när det gäller ikraftträdande av lagen om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. (punkt 11) resp. lagen om tilldelning av spårkapacitet (punkt 12). Delvis bifall till propositionen punkt 32 där utskottet anger vissa förutsättningar angående aktieägartillskott till Svedab. Delvis bifall till motion Fi32 och tillkännagivande om omarrondering av jordbruk. I övrigt bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2001. Det innebär ändrade belopp för vissa anslag. Reglerna för presstödet ändras så att driftstöd och distributionsstöd ökas. Ett nytt investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder införs. Regeringen ges möjlighet att skydda Svedabs kapital. Regeringen kan låta Banverket och Vägverket oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott till Svedabs egna kapital i form av betalningsutfästelser. Utskottet föreslår dock att möjligheterna förknippas med villkoren att regeringen ska lämna årlig redovisning till riksdagen och att en kontrollstation upprättas om fem år för att kontrollera om utvecklingen följer planeringen. Vidare föreslår utskottet, med anledning av motionsförslag, att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmärksammar regeringen på nödvändigheten av att omarronderingen även i fortsättningen kan bedrivas på minst oförändrad nivå. Finansutskottet understryker dock att den finansiering som behövs får ske inom utgiftsområdet. Omarronderingen innebär att fastighetsindelningen ändras i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett rationellt jordbruk.</p>
Utskottets förslag
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2001 (FiU27)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

DOC
PDF

Beslut

Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2001 (FiU27)

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2001. Det innebär ändrade belopp för vissa anslag. Reglerna för presstödet ändras så att driftstöd och distributionsstöd ökas. Ett nytt investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder införs. Regeringen ges möjlighet att skydda Svedabs kapital. Regeringen kan låta Banverket och Vägverket oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott till Svedabs egna kapital i form av betalningsutfästelser. Med anledning av ett motionsförslag uppmärksammade riksdagen regeringen på nödvändigheten av att omarronderingen även i fortsättningen kan bedrivas på minst oförändrad nivå. Omarronderingen innebär att fastighetsindelningen ändras i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett rationellt jordbruk.
Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen när det gäller ikraftträdande av lagen om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. (punkt 11) resp. lagen om tilldelning av spårkapacitet (punkt 12). Delvis bifall till propositionen punkt 32 där utskottet anger vissa förutsättningar angående aktieägartillskott till Svedab. Delvis bifall till motion Fi32 och tillkännagivande om omarrondering av jordbruk. I övrigt bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 12
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2001-05-18
Justering: 2001-05-31
Trycklov: 2002-09-12
Betänkande 2000/01:FiU27

Alla beredningar i utskottet

2001-05-08, 2001-05-15, 2001-05-18

Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2001 (FiU27)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2001. Det innebär ändrade belopp för vissa anslag. Reglerna för presstödet ändras så att driftstöd och distributionsstöd ökas. Ett nytt investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder införs. Regeringen ges möjlighet att skydda Svedabs kapital. Regeringen kan låta Banverket och Vägverket oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott till Svedabs egna kapital i form av betalningsutfästelser. Utskottet föreslår dock att möjligheterna förknippas med villkoren att regeringen ska lämna årlig redovisning till riksdagen och att en kontrollstation upprättas om fem år för att kontrollera om utvecklingen följer planeringen. Vidare föreslår utskottet, med anledning av motionsförslag, att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmärksammar regeringen på nödvändigheten av att omarronderingen även i fortsättningen kan bedrivas på minst oförändrad nivå. Finansutskottet understryker dock att den finansiering som behövs får ske inom utgiftsområdet. Omarronderingen innebär att fastighetsindelningen ändras i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett rationellt jordbruk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2001-06-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser