Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998

Betänkande 1997/98:FiU27

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för 1998. Statens utgifter ökade därmed med 1,6 miljarder kronor netto. Efter de beslutade åtgärderna uppgick budgeteringsmarginalen till 857 miljoner kronor. Riksdagens beslut innebar bl.a. att kommuner och landsting får ytterligare 4 miljarder kronor i statsbidrag. Regeringen gavs rätt att träffa och genomföra för staten bindande avtal med Sydkraft om ersättning med anledning av avvecklingen av Barsebäck 1. För att Botniabanan AB utan dröjsmål ska kunna starta och bygga upp sin verksamhet gavs Banverket rätt att ge företaget lån inom en ram på 50 miljoner kronor. Regeringen gavs rätt att under 1998 fatta beslut som innebär sammanlagda utgifter om högst 1 miljard kronor under åren 1999, 2000 och 2001 under anslaget för regionalpolitiska åtgärder. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att fördela pengarna enligt samma princip som de s.k. länsanslagen. När det gäller resursarbete fick regeringen i uppdrag att ordna så att arbetsgivaren kan få bidrag från staten om ersättningen till deltagaren uppgår till högst 90 % av lönen enligt det ordinarie kollektivavtalet eller - om det är fördelaktigare för den enskilde - högst 90 % av den dagpenninggrundande inkomsten.
Beslut
Tilläggsbudget för 1998 (FiU27)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Tilläggsbudget för 1998 (FiU27)

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för 1998. Statens utgifter ökade därmed med 1,6 miljarder kronor netto. Efter de beslutade åtgärderna uppgick budgeteringsmarginalen till 857 miljoner kronor. Riksdagens beslut innebar bl.a. att kommuner och landsting får ytterligare 4 miljarder kronor i statsbidrag. Regeringen gavs rätt att träffa och genomföra för staten bindande avtal med Sydkraft om ersättning med anledning av avvecklingen av Barsebäck 1. För att Botniabanan AB utan dröjsmål ska kunna starta och bygga upp sin verksamhet gavs Banverket rätt att ge företaget lån inom en ram på 50 miljoner kronor. Regeringen gavs rätt att under 1998 fatta beslut som innebär sammanlagda utgifter om högst 1 miljard kronor under åren 1999, 2000 och 2001 under anslaget för regionalpolitiska åtgärder. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att fördela pengarna enligt samma princip som de s.k. länsanslagen. När det gäller resursarbete fick regeringen i uppdrag att ordna så att arbetsgivaren kan få bidrag från staten om ersättningen till deltagaren uppgår till högst 90 % av lönen enligt det ordinarie kollektivavtalet eller - om det är fördelaktigare för den enskilde - högst 90 % av den dagpenninggrundande inkomsten.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 23
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1998-05-14
Justering: 1998-05-28
Betänkande 1997/98:FiU27

Alla beredningar i utskottet

1998-05-14
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-06-09

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser