Till innehåll på sidan

Sverige och EG

Betänkande 1992/93:UU20

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 37

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1993-05-18
Justering: 1993-05-27
Betänkande 1992/93:UU20

Alla beredningar i utskottet

1993-05-05T22:00:00Z, 1993-05-12T22:00:00Z, 1993-05-17T22:00:00Z
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1993-06-04

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut