Statens budget för 2020

Betänkande 2019/20:FiU10

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Sammanställningen läggs till handlingarna
Beslut i korthet
<p>Den 18 december 2019 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2020. I finansutskottets sammanställning FiU10 finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag. FiU10 anmäldes i kammaren och riksdagen överlämnade sedan sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen.</p>
Sammanfattning av ärendet
Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2020 (FiU10)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2020 (FiU10)

Den 18 december 2019 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2020. I finansutskottets sammanställning FiU10 finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag. FiU10 anmäldes i kammaren och riksdagen överlämnade sedan sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen.

Utskottets förslag till beslut
Sammanställningen läggs till handlingarna

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-18
Justering: 2019-12-18
Trycklov: 2019-12-18
Betänkande 2019/20:FiU10

Alla beredningar i utskottet

2019-12-18
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Beslut