Till innehåll på sidan

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

Betänkande 2022/23:SoU18

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum
20 juni 2023
Nästa händelse
Justering 13 juni 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 34

Motioner från ledamöterna

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2023-05-25
Justering: 2023-06-13
Trycklov: 2023-06-15
Betänkande 2022/23:SoU18

Alla beredningar i utskottet

2023-05-08T22:00:00Z, 2023-05-24T22:00:00Z

Debatt

Bordläggning: 2023-06-19
Debatt i kammaren: 2023-06-20

Beslut

Beslut: 2023-06-20