Till innehåll på sidan

Resursfrågor för högskola och forskning

Betänkande 1998/99:UbU4

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om resurser för forskning och grundläggande högskoleutbildning.
Beslut
Motioner om resurser för högskola och forskning (UbU4)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om resurser för forskning och grundläggande högskoleutbildning.</p>
Utskottets förslag
Motioner om resurser för högskola och forskning (UbU4)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Motioner om resurser för högskola och forskning (UbU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om resurser för forskning och grundläggande högskoleutbildning.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 38

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 1999-02-18
Betänkande 1998/99:UbU4

Motioner om resurser för högskola och forskning (UbU4)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om resurser för forskning och grundläggande högskoleutbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1999-03-03

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut