Till innehåll på sidan

Rättelse i lagen om näringsförbud

Betänkande 2019/20:FiU58

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 maj 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Lagen om näringsförbud rättas (FiU58)

Riksdagen beslutade att en tidigare gjord lagändring som gäller näringsförbud ska tas bort igen. På så sätt åtgärdas att olika bestämmelser krockar med varandra.

Beslutet om lagändring är ett utskottsinitiativ. Det betyder att det är finansutskottet som har lagt fram förslaget och att det inte bygger på ett regeringsförslag eller en motion från en riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagen antar utskottets förslag om ändring lagen om näringsförbud.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-19
Justering: 2020-05-19
Trycklov: 2020-05-19
Betänkande 2019/20:FiU58

Alla beredningar i utskottet

2020-05-19

Lagen om näringsförbud rättas (FiU58)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska besluta att en tidigare gjord lagändring som gäller näringsförbud ska tas bort igen. På så sätt åtgärdas att olika bestämmelser krockar med varandra.

Förslaget om lagändring är ett utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har lagt fram förslaget och att det inte bygger på ett regeringsförslag eller en motion från en riksdagsledamot.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-05-25
Debatt i kammaren: 2020-05-26
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:FiU58, Rättelse i lagen om näringsförbud

Debatt om förslag 2019/20:FiU58

Webb-tv: Rättelse i lagen om näringsförbud

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-05-27
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Rättelse i lagen om näringsförbud, Beslut

Beslut: Rättelse i lagen om näringsförbud

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.