Privata vårdgivare

Betänkande 1996/97:SoU17

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade att ta bort landstingens möjlighet att införa krav på remiss till specialist i gynekologi, psykiatri och barnmedicin. Även kravet för sjukgymnaster på tidigare tjänstgöring i offentligt finansierad vård togs bort. En ny regel infördes om att läkare eller sjukgymnast kan erhålla läkarvårds- eller sjukgymnastikersättning även efter det att han eller hon fyllt 65 år om landstinget medger det.
Beslut
Privata vårdgivare (SoU17)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Privata vårdgivare (SoU17)

Riksdagen beslutade att ta bort landstingens möjlighet att införa krav på remiss till specialist i gynekologi, psykiatri och barnmedicin. Även kravet för sjukgymnaster på tidigare tjänstgöring i offentligt finansierad vård togs bort. En ny regel infördes om att läkare eller sjukgymnast kan erhålla läkarvårds- eller sjukgymnastikersättning även efter det att han eller hon fyllt 65 år om landstinget medger det.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 17
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1997-04-22
Justering: 1997-05-15
Betänkande 1996/97:SoU17

Alla beredningar i utskottet

1997-04-22
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1997-06-02

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser