Till innehåll på sidan

Översiktsplaneringen enligt plan- och bygglagen, m.m.

Betänkande 1995/96:BoU1

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 39
Propositioner: 39

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1995-10-25
Justering: 1995-11-09
Betänkande 1995/96:BoU1

Alla beredningar i utskottet

1995-10-09T22:00:00Z, 1995-10-18T22:00:00Z, 1995-10-25T22:00:00Z
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Behandling: 1995-11-22

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut