Till innehåll på sidan

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Betänkande 2013/14:UU19

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 maj 2014

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Verksamheten vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE (UU19)

Regeringen har lämnat en skrivelse om hur verksamheten vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har sett ut under 2012 och första halvåret 2013. Dessutom har Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling redogjort för församlingens verksamhet under 2012 och 2013.

Utrikesutskottet tycker det är bra att Sverige arbetar för att stärka EU:s roll och de prioriteringar EU vill göra i OSSE. Utskottet menar att Sverige även i fortsättningen ska arbeta för att frågor om mänskliga fri- och rättigheter ska ges en framskjuten plats på EU:s dagordning och i OSSE:s arbete. Sverige bör också fortsätta arbetet med yttrandefrihets- och mediefrågor inom OSSE.

Utrikesutskottet framhåller OSSE:s parlamentariska församlings arbete med valövervakning som mycket viktigt. Den svenska delegationen deltog i alla valövervakningar som församlingen genomförde under 2013.

Riksdagen lade skrivelsen och redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen och redogörelserna läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-27
Justering: 2014-04-10
Trycklov till Gotab och webb: 2014-04-15
Trycklov: 2014-04-15
Trycklov: 2014-04-16
Betänkande 2013/14:UU19

Alla beredningar i utskottet

2014-03-19T23:00:00Z, 2014-03-26T23:00:00Z

Verksamheten vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE (UU19)

Regeringen har lämnat en skrivelse om hur verksamheten vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har sett ut under 2012 och första halvåret 2013. Dessutom har Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling redogjort för församlingens verksamhet under 2012 och 2013.

Utrikesutskottet tycker det är bra att Sverige arbetar för att stärka EU:s roll och de prioriteringar EU vill göra i OSSE. Utskottet menar att Sverige även i fortsättningen ska arbeta för att frågor om mänskliga fri- och rättigheter ska ges en framskjuten plats på EU:s dagordning och i OSSE:s arbete. Sverige bör också fortsätta arbetet med yttrandefrihets- och mediefrågor inom OSSE.

Utrikesutskottet framhåller OSSE:s parlamentariska församlings arbete med valövervakning som mycket viktigt. Den svenska delegationen deltog i alla valövervakningar som församlingen genomförde under 2013.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Behandling: 2014-05-09
Webb-tv

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 89 Kent Härstedt (S)

Anf. 90 Walburga Habsburg Douglas (M)

Anf. 91 Bodil Ceballos (MP)

Anf. 92 Kent Härstedt (S)

Anf. 93 Bodil Ceballos (MP)

Anf. 94 Kent Härstedt (S)

Anf. 95 Bodil Ceballos (MP)

Anf. 96 Fredrik Malm (FP)

Anf. 97 Robert Halef (KD)

Anf. 98 Gunnar Andrén (FP)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-05-27
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse 2012/13:185 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2012 och första halvåret 2013
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U306 yrkande 97, 2013/14:U1 yrkandena 1-3 och 2013/14:U303 yrkande 104 och lägger skrivelse 2012/13:185 till handlingarna.
2. Redogörelse till riksdagen 2012/13:OSSE1 från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Därmed lägger riksdagen redogörelse 2012/13:OSSE1 till handlingarna.
3. Redogörelse till riksdagen 2013/14:OSSE1 från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2013/14:OSSE1 till handlingarna.