Omhändertagande av fordonsnycklar m.m.

Betänkande 2004/05:JUU3

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 oktober 2004

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Polisen ska kunna ta bilnycklar för att förhindra rattfylla (JuU3)

Polisen ska kunna omhänderta bilnycklar eller, om det krävs, bilen för att förhindra att en person begår rattfylleribrott. Omhändertagandet får pågå högst ett dygn. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2005.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen med vissa tekniska justeringar.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2004-09-02
Justering: 2004-09-30
Trycklov till Gotab och webb: 2004-10-11
Trycklov: 2004-10-11
Trycklov: 2004-10-12
Reservationer: 2
Betänkande 2004/05:JUU3

Alla beredningar i utskottet

2004-09-02

Polisen ska kunna ta bilnycklar för att förhindra rattfylla (JuU3)

Polisen ska kunna omhänderta bilnycklar eller, om det krävs, bilen för att förhindra att en person begår rattfylleribrott. Omhändertagandet får pågå högst ett dygn. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2005. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2004-10-20

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2004-10-27
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 1, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
  2. lag om ändring i polislagen (1984:387),
  3. lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m., med de ändringarna dels att i 8 § andra stycket ordet "egendom" ersätts med "egendomen", dels att i 11 § orden "Rikspolisstyrelsen lämnar" ersätts med "Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar".

  Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2003/04:159.
 2. Olovlig körning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju30.
  • Reservation 1 (m, c, fp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1270017
  m042013
  fp04206
  kd26205
  v23007
  c02002
  mp17000
  Totalt193106050
  Ledamöternas röster
 3. Sekretess inom hälso- och sjukvården

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju29.
  • Reservation 2 (m, c, fp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1270017
  m042013
  fp04206
  kd27105
  v23007
  c02002
  mp17000
  Totalt194105050
  Ledamöternas röster