Till innehåll på sidan

Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

Betänkande 2019/20:TU16

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 maj 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Ökat skydd för sjömäns anställning vid bland annat sjöröveri (TU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna ändringar av 2006 års sjöarbetskonventionen och anpassa svensk lag därefter. Beslutet innebär ett ökat anställningsskydd för sjömän som omfattas av konventionen.

Ändringarna innebär i praktiken att om en sjöman hålls fången på grund av sjöröveri eller väpnat rån mot fartyget så ska anställningsavtalet gälla även om det egentligen skulle ha upphört under fångenskapen. Sjömannen har också rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner.

Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-14
Betänkande 2019/20:TU16

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07

Ökat skydd för sjömäns anställning vid bland annat sjöröveri (TU16)

Trafikutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna ändringar av 2006 års sjöarbetskonventionen och anpassa svensk lag därefter. Förslaget innebär ett ökat anställningsskydd för sjömän som omfattas av konventionen.

Ändringarna innebär i praktiken att om en sjöman hålls fången på grund av sjöröveri eller väpnat rån mot fartyget så ska anställningsavtalet gälla även om det egentligen skulle ha upphört under fångenskapen. Sjömannen har också rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner.

Lagändringarna föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-05-27
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg, Beslut

Beslut: Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen 
a) godkänner 2018 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention, 
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i sjömanslagen (1973:282).Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:85 punkterna 1 och 2.