Ny vallag

Betänkande 2005/06:KU9

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 november 2005

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ny vallag (KU9)

Riksdagen beslutade om en ny vallag. Den nya lagen innebär bland annat följande: Kommunerna får det samlade, lokala ansvaret för att genomföra val. För att kommunerna ska klara detta får de pengar från staten. Rätten för väljare som befinner sig utomlands att brevrösta blir permanent. Möjligheterna att rösta genom bud blir större. Samtidigt stärks säkerheten vid röstning, både då röstning sker genom bud och då väljarna röstar själva. Kraven skärps på kommunerna att ordna vallokaler som är tillgängliga för funktionshindrade väljare. Den nya vallagen börjar gälla den 1 januari 2006.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), lag om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100) och ändring i sametingslagen (1992:1433). Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 51
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-08
Justering: 2005-11-10
Trycklov till Gotab och webb: 2005-11-11
Trycklov: 2005-11-11
Reservationer: 9
Betänkande 2005/06:KU9

Alla beredningar i utskottet

2005-10-13, 2005-10-20, 2005-10-25, 2005-11-08

Ny vallag (KU9)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny vallag. Den nya lagen innebär bland annat följande: Kommunerna får det samlade, lokala ansvaret för att genomföra val. För att kommunerna ska klara detta får de pengar från staten. Rätten för väljare som befinner sig utomlands att brevrösta blir permanent. Möjligheterna att rösta genom bud blir större. Samtidigt stärks säkerheten vid röstning, både då röstning sker genom bud och då väljarna röstar själva. Kraven skärps på kommunerna att ordna vallokaler som är tillgängliga för funktionshindrade väljare. Den nya vallagen föreslås börja gälla den 1 januari 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2005-11-18

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2005-11-23
Förslagspunkter: 20, Acklamationer: 13, Voteringar: 7

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. En ny vallag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. vallag, med de ändringarna att orden "i röstningslokal" i 6 kap. 7 § skall bytas ut mot "på röstmottagningsställen", att ordet "skall" i 7 kap. 8 § andra stycket, skall bytas ut mot "gäller att", att ordet "röstningslokaler" i 8 kap. 2 § skall bytas ut mot "röstmottagningsställen" samt att hänvisningen i 10 kap. 4 § till 8 § skall bytas ut mot en hänvisning till 7 §,
  2. lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369),
  3. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting,
  4. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
  5. lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar,
  6. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,
  7. lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar,
  8. lag om ändring i lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice,
  9. lag om upphävande av lagen (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap,
  10. lag om upphävande av lagen (1994:1650) om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet,
  11. lag om upphävande av lagen (2003:83) om folkomröstning om införande av euron.
  Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:163.
 2. Förstärkt skydd för valhemligheten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar det av utskottet i bilaga 3 intagna förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
 3. Lag om ändring i lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar med ändring av lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen det av utskottet i bilaga 3 intagna förslaget till lag om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100).
 4. Ändring i sametingslagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar det av utskottet i bilaga 3 intagna förslaget till lag om ändring i sametingslagen (1992:1433).
 5. Ersättarordningen vid dubbelvalsavveckling

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K26 yrkande 1 och 2004/05:K27 yrkande 1.
  • Reservation 1 (kd, v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (kd, v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1201023
  m47008
  fp321213
  kd02607
  v02107
  c18004
  mp15002
  -1100
  Totalt23350264
  Ledamöternas röster
 6. Vem skall lägga ned valkuvert i valurnan?

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:K26 yrkande 2.
  • Reservation 2 (kd)
 7. Identitetskontroll vid röstmottagning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K306 och 2004/05:K457.
 8. Tillgängligheten till vallokaler och röstningslokaler

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K29 yrkande 1 och 2004/05:K271.
  • Reservation 3 (fp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (fp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1200024
  m47008
  fp035013
  kd26007
  v20107
  c18004
  mp15002
  -2000
  Totalt24836065
  Ledamöternas röster
 9. Proportionaliteten vid val till kommunfullmäktige

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K26 yrkande 3, 2004/05:K27 yrkande 2, 2004/05:K29 yrkande 2, 2004/05:K31 yrkande 1, 2004/05:K32 yrkande 1, 2004/05:K239, 2004/05:K393 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K331, 2005/06:K404 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K464 och 2005/06:K466.
  • Reservation 4 (c, fp, kd, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (c, fp, kd, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1210023
  m46018
  fp035013
  kd02607
  v02008
  c01804
  mp01412
  -1100
  Totalt168114265
  Ledamöternas röster
 10. Elektroniska röstningsförfaranden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K30 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:T459 yrkande 19.
  • Reservation 5 (m, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (m, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1210023
  m04708
  fp340014
  kd26007
  v21007
  c18004
  mp01502
  -1100
  Totalt22163065
  Ledamöternas röster
 11. Kommuners kostnader för val

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K28, 2004/05:K29 yrkande 3, 2004/05:K32 yrkande 2 och 2005/06:K362.
  • Reservation 6 (c, fp)
 12. Väljarnas tillgång till valsedlar i vallokaler och röstningslokaler

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K280 och 2005/06:K400.
 13. Utformningen av valsedlar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K287, 2005/06:K337 och 2005/06:K368.
 14. Vissa frågor inom ramen för Grundlagsutredningens uppdrag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K31 yrkande 2, 2004/05:K338 yrkande 2, 2004/05:K398, 2004/05:K405, 2004/05:K442 i denna del, 2004/05:Sk341 yrkande 2, 2005/06:K230, 2005/06:K260, 2005/06:K270 yrkande 3, 2005/06:K329 och 2005/06:K467.
 15. Ersättare i landstingsfullmäktige

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K315 och 2005/06:K350.
  • Reservation 7 (kd, v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (kd, v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1190025
  m47008
  fp332013
  kd02607
  v02008
  c18004
  mp15002
  -1100
  Totalt23349067
  Ledamöternas röster
 16. Funktionshindrades möjlighet att utöva sin rösträtt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K31 yrkande 3 och 2005/06:So555 yrkandena 3 och 4.
  • Reservation 8 (v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1210023
  m47008
  fp350013
  kd26007
  v12007
  c18004
  mp01502
  -0200
  Totalt24837064
  Ledamöternas röster
 17. Valet till Europaparlamentet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:K366.
 18. Åtgärder för ökat valdeltagande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K219 yrkandena 1 och 2, 2004/05:K338 yrkande 1, 2005/06:K246 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K270 yrkande 2 och 2005/06:A258 yrkande 18.
 19. Parti- och kampanjfinansiering

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K244, 2004/05:K334 yrkandena 1-3, 2004/05:K384 yrkandena 1 och 2, 2004/05:K442 i denna del och 2005/06:K425.
  • Reservation 9 (c, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (c, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1210023
  m47008
  fp350013
  kd26007
  v21007
  c01804
  mp01502
  -1100
  Totalt25134064
  Ledamöternas röster
 20. Tidigare behandlade motionsförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.