Ny förmögenhetsskattelag

Betänkande 1996/97:SkU20

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade om en ny förmögenhetsskattelag som ska tillämpas första gången vid 1998 års taxering. En proportionell förmögenhetsskatt ska även i fortsättningen tas ut på fysiska personers förmögenhet som överstiger ett fribelopp. Detsamma gäller för dödsbon och vissa andra juridiska personer. Den skattefria gränsen för fysiska personer förblir 900 000 kr och skattesatsen ligger kvar på 1,5 procent. Så kallat arbetande kapital undantas från skatteplikt. Till sådant kapital räknas i framtiden även tillgångar i fastighetsförvaltning samt aktier som är noterade på OTC- och O-listorna. Undantag från förmögenhetsbeskattning görs även för pensioner, livräntor m fl tillgångar som är en del av det sociala skyddsnätet.
Beslut
Ny förmögenhetsskattelag (SkU20)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ny förmögenhetsskattelag (SkU20)

Riksdagen beslutade om en ny förmögenhetsskattelag som ska tillämpas första gången vid 1998 års taxering. En proportionell förmögenhetsskatt ska även i fortsättningen tas ut på fysiska personers förmögenhet som överstiger ett fribelopp. Detsamma gäller för dödsbon och vissa andra juridiska personer. Den skattefria gränsen för fysiska personer förblir 900 000 kr och skattesatsen ligger kvar på 1,5 procent. Så kallat arbetande kapital undantas från skatteplikt. Till sådant kapital räknas i framtiden även tillgångar i fastighetsförvaltning samt aktier som är noterade på OTC- och O-listorna. Undantag från förmögenhetsbeskattning görs även för pensioner, livräntor m fl tillgångar som är en del av det sociala skyddsnätet.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1997-05-07
Justering: 1997-05-15
Betänkande 1996/97:SkU20

Alla beredningar i utskottet

1997-05-07
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1997-05-28

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser