Naturvård och biologisk mångfald

Betänkande 2014/15:MJU12

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Fem uppdrag till regeringen om naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Riksdagen gav fem uppdrag till regeringen inom naturvård och biologisk mångfald. Riksdagen uppmanar regeringen att

 • fortsätta låta det vara tillåtet med riktad och selektiv jakt på varg
 • stärka viltförvaltningsdelegationernas roll i rovdjursförvaltningen
 • verka inom EU för att förändra art- och habitatdirektivet, så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige
 • göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen
 • stärka arbetet med biologisk mångfald.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om naturvård och biologisk mångfald.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Med bifall till motionerna 2014/15:2974 yrkande 17 och 18, 2014/15:2543 yrkande 3, 2014/15:2977 yrkande 4, 2014/15:2460 yrkande 8 och 2014/15:2953 yrkande 15 föreslår utskottet fem tillkännagivanden. Regeringen uppmanas att inom EU verka för att förändra art- och habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige. Vidare uppmanas regeringen dels att säkerställa att det går att bedriva en riktad och selektiv jakt på varg, dels att förstärka viltförvaltningsdelegationerna. Regeringen uppmanas även att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen. Slutligen uppmanar utskottet regeringen att stärka arbetet för biologisk mångfald. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 71

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-17
Justering: 2015-04-21
Trycklov: 2015-04-21
Reservationer: 25
Betänkande 2014/15:MJU12

Alla beredningar i utskottet

2015-03-17

Fem uppdrag till regeringen om naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen ska ge fem uppdrag till regeringen inom naturvård och biologisk mångfald. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att

 • fortsätta låta det vara tillåtet med riktad och selektiv jakt på varg
 • stärka viltförvaltningsdelegationernas roll i rovdjursförvaltningen
 • verka inom EU för att förändra art- och habitatdirektivet, så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige
 • göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen.

Ett enigt utskott föreslår dessutom att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att stärka arbetet med biologisk mångfald.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om naturvård och biologisk mångfald.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-28
Debatt i kammaren: 2015-04-29
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:MJU12, Naturvård och biologisk mångfald

Debatt om förslag 2014/15:MJU12

Webb-tv: Naturvård och biologisk mångfald

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-29
Förslagspunkter: 27, Acklamationer: 21, Voteringar: 6

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Övergripande frågor om biologisk mångfald

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 14,

  2014/15:2527 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP) och

  2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.
  • Reservation 1 (M)
  • Reservation 2 (V)
 2. Miljöskadliga subventioner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 17.
  • Reservation 3 (V)
 3. Stoppregeln

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 16.
  • Reservation 4 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960017
  M730011
  SD40009
  MP22102
  C19003
  V02001
  FP17002
  KD13003
  Totalt28021048
  Ledamöternas röster
 4. Naturvårdsdirektiven

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen inom EU bör verka för att förändra art- och habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige. Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:75 av Magnus Persson (SD) delyrkande 1,

  2014/15:1246 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

  2014/15:1248 av Sten Bergheden (M) yrkande 5,

  2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) yrkande 5 och

  2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 1 och

  bifaller motion

  2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 17.
  • Reservation 5 (S, MP, V)
 5. Selektiv jakt på varg

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att fortsätta med riktad selektiv jakt på varg. Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:1574 av Magnus Oscarsson (KD) yrkande 2 och

  bifaller motion

  2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 18.
  • Reservation 6 (S, MP, V)
 6. Den nya rovdjurspolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 2,

  2014/15:1248 av Sten Bergheden (M) yrkande 6,

  2014/15:1276 av Sten Bergheden (M),

  2014/15:1797 av Per-Ingvar Johnsson (C) yrkande 1,

  2014/15:2024 av Christian Holm (M) och

  2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 7 (M)
  • Reservation 8 (C)
 7. Skyddsjakt efter rovdjur

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 8. Århuskonventionen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 5.
  • Reservation 9 (M, SD)
 9. Regional rovdjursförvaltning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 4,

  2014/15:1516 av Runar Filper (SD) och

  2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) yrkande 1.
  • Reservation 10 (SD)
  • Reservation 11 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960017
  M730011
  SD04009
  MP23002
  C00193
  V20001
  FP17002
  KD13003
  Totalt242401948
  Ledamöternas röster
 10. Viltförvaltningsdelegationerna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att förstärka viltförvaltningsdelegationerna.Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:551 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (C),

  2014/15:1336 av Margareta B Kjellin och Tomas Tobé (M) och

  2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) yrkande 2 och

  bifaller motionerna

  2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 3 och

  2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 4.
  • Reservation 12 (S, MP, V)
 11. Ersättning vid skyddsjakt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 3,

  2014/15:1573 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) yrkande 4,

  2014/15:1574 av Magnus Oscarsson (KD) yrkande 1 och

  2014/15:1789 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C).
  • Reservation 13 (M, SD)
 12. Ersättning för rovdjursskador

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 13. Säl och skarv

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 14. Arbete för biologisk mångfald

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att stärka arbetet för biologisk mångfald.
 15. Artskyddsbrott

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9,

  2014/15:1743 av Elin Lundgren (S) och

  2014/15:2455 av Johan Hedin (C) yrkandena 3, 4 och 8.
  • Reservation 14 (M, C, V, FP, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (FP, V, M, KD, C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M073011
  SD390010
  MP23002
  C01903
  V02001
  FP01702
  KD01303
  Totalt159142048
  Ledamöternas röster
 16. Lantraser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2787 av Anders Forsberg m.fl. (SD) och

  2014/15:2357 av Daniel Bäckström och Lena Ek (C).
  • Reservation 15 (SD)
 17. Allemansrätten

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1,

  2014/15:1083 av Gunilla Nordgren (M),

  2014/15:1219 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M),

  2014/15:1345 av Anders Ahlgren och Daniel Bäckström (C),

  2014/15:1911 av Krister Hammarbergh (M),

  2014/15:1986 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (M) yrkande 4,

  2014/15:2383 av Saila Quicklund (M) och

  2014/15:2622 av Lotta Olsson (M).
  • Reservation 16 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M721011
  SD04009
  MP23002
  C19003
  V20001
  FP17002
  KD13003
  Totalt26141047
  Ledamöternas röster
 18. Skyddade områden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 19. Skötseln av naturreservat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 1,

  2014/15:1404 av Maria Plass (M),

  2014/15:1405 av Maria Plass (M) och

  2014/15:2547 av Krister Hammarbergh (M) yrkande 2.
  • Reservation 17 (M, SD, C)
 20. Ersättning till markägare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2979 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 18 (M)
 21. Vattenskyddsområden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2541 av Lena Ek (C) yrkande 5.
  • Reservation 19 (M, C, FP, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (FP, M, KD, C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960017
  M073011
  SD40009
  MP22003
  C01903
  V20001
  FP01702
  KD01204
  Totalt178121050
  Ledamöternas röster
 22. Marina skyddade områden m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 24 och 26 samt

  2014/15:1226 av Sten Bergheden (M).
  • Reservation 20 (V)
 23. Översyn av strandskyddet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att strandskyddet görs mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen. Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:17 av Nina Lundström (FP) yrkandena 1-4,

  2014/15:238 av Maria Stockhaus och Erik Andersson (M) och

  2014/15:641 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (M) yrkande 2 och

  bifaller motion

  2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 15.
  • Reservation 21 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (V, MP, S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S196016
  M730011
  SD40009
  MP02302
  C19003
  V02001
  FP17002
  KD13003
  Totalt163139047
  Ledamöternas röster
 24. Reform av strandskyddet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 2,

  2014/15:370 av Lotta Finstorp (M),

  2014/15:641 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (M) yrkande 1,

  2014/15:1205 av Sofia Damm (KD),

  2014/15:1314 av Daniel Bäckström och Anders Ahlgren (C),

  2014/15:2414 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

  2014/15:2448 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkande 4 och

  2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6.
  • Reservation 22 (C)
  • Reservation 23 (KD)
 25. Begränsa utvidgningen av strandskyddet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2521 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) och

  2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 4.
  • Reservation 24 (SD)
 26. Regionaliseringen av strandskyddet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 27. Terrängkörning m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:1549 av Josef Fransson (SD),

  2014/15:793 av Barbro Westerholm (FP) yrkandena 2 och 3,

  2014/15:1986 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (M) yrkande 2 och

  2014/15:2299 av Emilia Töyrä m.fl. (S).
  • Reservation 25 (SD)