Till innehåll på sidan

Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998

Betänkande 1996/97:FiU6

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade att en kommun eller ett landsting som fastställer en högre skattesats för 1997 eller 1998 än den som gäller för 1996 får en minskning av det genrella statsbidraget. Bidraget minskar med ett belopp som motsvarar hälften av den ökning av skatteinkomsterna som följer av skattehöjningen. Åtgärden ska motverka fortsatta kommunala skattehöjningar.
Beslut
Statsbidrag till kommuner och landsting (FiU6)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Statsbidrag till kommuner och landsting (FiU6)

Riksdagen beslutade att en kommun eller ett landsting som fastställer en högre skattesats för 1997 eller 1998 än den som gäller för 1996 får en minskning av det genrella statsbidraget. Bidraget minskar med ett belopp som motsvarar hälften av den ökning av skatteinkomsterna som följer av skattehöjningen. Åtgärden ska motverka fortsatta kommunala skattehöjningar.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1996-09-12
Justering: 1996-10-08
Betänkande 1996/97:FiU6

Alla beredningar i utskottet

1996-09-12
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1996-10-23

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser