Migration

Betänkande 2014/15:SfU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Migration (SfU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om asyl- och migrationsfrågor och svenskt medborgarskap. Motionerna handlar om bland annat om skyddsbehov, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, asylprocessen, verkställandet av avvisnings- och utvisningsbeslut, förvar och visering.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 32

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-24
Trycklov: 2015-03-31
Reservationer: 22
Betänkande 2014/15:SfU11

Alla beredningar i utskottet

2015-02-19

Migration (SfU11)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om asyl- och migrationsfrågor och svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om skyddsbehov, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, asylprocessen, verkställandet av avvisnings- och utvisningsbeslut, förvar och visering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-07
Debatt i kammaren: 2015-04-08
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:SfU11, Migration

Debatt om förslag 2014/15:SfU11

Webb-tv: Migration

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-08
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 7, Voteringar: 4

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Flyktingpolitiken

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 17, 18, 20-22 och 30,

   2014/15:1043 av Patrik Jönsson (SD),

   2014/15:1270 av Johnny Skalin (SD),

   2014/15:1656 av Maria Ferm (MP) i denna del,

   2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del,

   2014/15:2194 av Lars Eriksson (S),

   2014/15:2563 av Annika Lillemets m.fl. (MP),

   2014/15:2705 av Mikael Jansson och David Lång (SD) och

   2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 2, 3, 11, 12, 16 och 18.
   • Reservation 1 (SD)
   • Reservation 2 (V)
   • Reservation 3 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1020011
   M80004
   SD04108
   MP22003
   C19003
   V00201
   FP14005
   KD00142
   Totalt237413437
   Ledamöternas röster
  2. Utlänningslagstiftningen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2014/15:2639 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1.
   • Reservation 4 (M, SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (M, SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1020011
   M07914
   SD04108
   MP22003
   C19003
   V20001
   FP14005
   KD14002
   Totalt191120137
   Ledamöternas röster
  3. Könsrelaterad förföljelse

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 12,

   2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15 och 16,

   2014/15:175 av Johanna Jönsson (C),

   2014/15:1571 av Rickard Nordin och Johanna Jönsson (C) yrkandena 2 och 3 samt

   2014/15:2180 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 4 och 6.
   • Reservation 5 (V)
   • Reservation 6 (FP)
  4. Människosmuggling

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 39-41.
   • Reservation 7 (SD)
  5. Det gemensamma europeiska asylsystemet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4-6,

   2014/15:1656 av Maria Ferm (MP) i denna del,

   2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 2,

   2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del,

   2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 4,

   2014/15:2394 av Robert Halef (KD),

   2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4, 29, 30, 32 och 33 samt

   2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 30.
   • Reservation 8 (M)
   • Reservation 9 (SD)
   • Reservation 10 (V)
   • Reservation 11 (FP)
   • Reservation 12 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1020011
   M08004
   SD00418
   MP22003
   C19003
   V00201
   FP00145
   KD00142
   Totalt143808937
   Ledamöternas röster
  6. Asylprocessen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 10-12 och 25-27,

   2014/15:1127 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:1187 av Lawen Redar (S),

   2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 16 och

   2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 5, 8-10 och 13.
   • Reservation 13 (SD)
   • Reservation 14 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1020011
   M80004
   SD04108
   MP22003
   C19003
   V00201
   FP14005
   KD14002
   Totalt251412037
   Ledamöternas röster
  7. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 19, 23, 24, 28 och 29,

   2014/15:1343 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (C),

   2014/15:1871 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (FP),

   2014/15:2203 av Emanuel Öz (S),

   2014/15:2270 av Amir Adan (M) och

   2014/15:2639 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.
   • Reservation 15 (V)
  8. Utvisning på grund av brott

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:221 av Torkild Strandberg och Allan Widman (FP),

   2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 8-14 och 29 samt

   2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 21.
   • Reservation 16 (SD)
  9. Förvar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 33 och 34 samt

   2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 17.
   • Reservation 17 (SD)
   • Reservation 18 (V)
  10. Visering

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 32,

   2014/15:447 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (FP) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:822 av Rickard Nordin (C) yrkande 2 och

   2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 6, 7, 28 och 31.
   • Reservation 19 (SD)
   • Reservation 20 (V)
  11. Medborgarskap

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 31,

   2014/15:208 av Torkild Strandberg (FP),

   2014/15:406 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (FP),

   2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 19-24 och

   2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) yrkandena 4-6.
   • Reservation 21 (SD)
   • Reservation 22 (V)