Till innehåll på sidan

Maxtaxa och allmän förskola m.m.

Betänkande 2000/01:UbU5

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen godkände regeringens förslag om allmän förskola, förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt maxtaxa, dvs. en högsta avgift inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Förskolan görs tillgänglig för alla barn i åldern fyra och fem år. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året och ska vara avgiftsfri. Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska omfatta minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan och gälla alla barn fr.o.m. ett års ålder. Statsbidrag ska lämnas till kommuner som tillämpar maxtaxa. Ett särskilt statsbidrag om 500 miljoner kronor per år lämnas också för kvalitetssäkrande åtgärder. Införandet ska ske den 1 juli 2001 för rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa, den 1 januari 2002 för maxtaxan och rätt till förskoleverksamhet för barn till föräldralediga samt den 1 januari 2003 för allmän förskola för fyra- och femåringar.
Beslut
Maxtaxa och allmän förskola (UbU5)
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Yttranden från andra utskott.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om allmän förskola, förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt maxtaxa, dvs. en högsta avgift inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Förskolan görs tillgänglig för alla barn i åldern fyra och fem år. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året och ska vara avgiftsfri. Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska omfatta minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan och gälla alla barn fr.o.m. ett års ålder. Statsbidrag ska lämnas till kommuner som tillämpar maxtaxa. Ett särskilt statsbidrag om 500 miljoner kronor per år lämnas också för kvalitetssäkrande åtgärder. Införandet ska ske den 1 juli 2001 för rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa, den 1 januari 2002 för maxtaxan och rätt till förskoleverksamhet för barn till föräldralediga samt den 1 januari 2003 för allmän förskola för fyra- och femåringar.</p>
Utskottets förslag
Maxtaxa och allmän förskola (UbU5)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Maxtaxa och allmän förskola (UbU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag om allmän förskola, förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt maxtaxa, dvs. en högsta avgift inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Förskolan görs tillgänglig för alla barn i åldern fyra och fem år. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året och ska vara avgiftsfri. Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska omfatta minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan och gälla alla barn fr.o.m. ett års ålder. Statsbidrag ska lämnas till kommuner som tillämpar maxtaxa. Ett särskilt statsbidrag om 500 miljoner kronor per år lämnas också för kvalitetssäkrande åtgärder. Införandet ska ske den 1 juli 2001 för rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa, den 1 januari 2002 för maxtaxan och rätt till förskoleverksamhet för barn till föräldralediga samt den 1 januari 2003 för allmän förskola för fyra- och femåringar.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Yttranden från andra utskott.
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2000-10-17
Justering: 2000-11-14
Trycklov: 2001-09-25
Betänkande 2000/01:UbU5

Alla beredningar i utskottet

2000-10-16T22:00:00Z

Maxtaxa och allmän förskola (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om allmän förskola, förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt maxtaxa, dvs. en högsta avgift inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Förskolan görs tillgänglig för alla barn i åldern fyra och fem år. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året och ska vara avgiftsfri. Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska omfatta minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan och gälla alla barn fr.o.m. ett års ålder. Statsbidrag ska lämnas till kommuner som tillämpar maxtaxa. Ett särskilt statsbidrag om 500 miljoner kronor per år lämnas också för kvalitetssäkrande åtgärder. Införandet ska ske den 1 juli 2001 för rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa, den 1 januari 2002 för maxtaxan och rätt till förskoleverksamhet för barn till föräldralediga samt den 1 januari 2003 för allmän förskola för fyra- och femåringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2000-11-23

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut