Massmediefrågor

Betänkande 2002/03:KU25

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
2 april 2003

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

DOC
PDF

Beslut

Motioner om massmediefrågor (KU25)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om massmediefrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundläggande principer och former för programföretags verksamhet kommersiell nationell radio, massmedieutredning, lokal-TV och Öppna kanalen, riksdagsdebatter i public service, EG:s TV-direktiv, reklam i radio och TV, koncessionsavgifter, Granskningsnämnden för radio och TV, sändningar i TV4, digital radio, s.k. must carry samt presstöd.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2003-03-11
Justering: 2003-03-13
Trycklov till Gotab och webb: 2003-03-19
Trycklov: 2003-03-19
Reservationer: 17
Betänkande 2002/03:KU25

Alla beredningar i utskottet

2003-02-18, 2003-03-04, 2003-03-06, 2003-03-11

Motioner om massmediefrågor (KU25)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om massmediefrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundläggande principer och former för programföretags verksamhet kommersiell nationell radio, massmedieutredning, lokal-TV och Öppna kanalen, riksdagsdebatter i public service, EG:s TV-direktiv, reklam i radio och TV, koncessionsavgifter, Granskningsnämnden för radio och TV, sändningar i TV4, digital radio, s.k. must carry samt presstöd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2003-03-27

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2003-04-02
Förslagspunkter: 23, Acklamationer: 19, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Grundläggande principer och former för programföretags verksamhet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K333 yrkandena 3 och 4 och 2002/03:K379 yrkande 9.
   • Reservation 1 (m, fp)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1250019
   m04609
   fp04305
   kd24108
   v24006
   c19003
   mp13004
   Totalt20590054
   Ledamöternas röster
  2. Rikstäckande kommersiell radio

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K333 yrkande 5 och 2002/03:K373 yrkande 5.
   • Reservation 2 (m, fp, kd)
  3. Massmedieutredning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K399 yrkande 1.
   • Reservation 3 (mp)
  4. Lokal TV och Öppna Kanalen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K399 yrkande 2 och 2002/03:Kr334 yrkande 3.
  5. Riksdagsdebatter i public service

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K399 yrkande 3.
  6. EG:s TV-direktiv

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande 10.
   • Reservation 4 (m, fp)
  7. Reklamtid i radio och TV

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande 9.
   • Reservation 5 (m, fp)
  8. Reklamtid i kommersiella lokalradion

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 6.
   • Reservation 6 (kd)
  9. Reklam riktad till barn

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:L343 yrkande 1.
  10. Koncessionsavgift för kommersiell lokalradio

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 7.
   • Reservation 7 (m, fp, kd)
  11. Koncessionsavgift för TV

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 8.
   • Reservation 8 (m, fp, kd)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (m, fp, kd)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1240020
   m04708
   fp04305
   kd02607
   v24006
   c19003
   mp13004
   Totalt180116053
   Ledamöternas röster
  12. Granskningsnämnden för radio och TV

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 2.
   • Reservation 9 (m, fp, kd)
  13. Textade program i TV4

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K404.
   • Reservation 10 (c, mp)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (c, mp)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1250019
   m47008
   fp43005
   kd26007
   v24006
   c01903
   mp01304
   Totalt26532052
   Ledamöternas röster
  14. Regionala sändningar i TV4

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K417.
  15. Digital radio

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande 6 i denna del.
   • Reservation 11 (m)
  16. Must carry-skyldigheten

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande 11.
   • Reservation 12 (m, fp)
  17. Minskning eller avveckling av presstödet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K333 yrkande 7, 2002/03:K406 yrkande 2 och 2002/03:Kr372 yrkande 2.
   • Reservation 13 (m)
   • Reservation 14 (fp)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (fp)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   s1250019
   m00478
   fp04305
   kd26007
   v24006
   c19003
   mp12005
   Totalt206434753
   Ledamöternas röster
  18. Särskilt distributionsstöd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K289 och 2002/03:K412.
  19. Tröskeleffekt för lågfrekventa tidningar och riksspridning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 3.
   • Reservation 15 (kd)
  20. Stöd till invandrartidningar och tvåspråkiga medier

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf289 yrkandena 26 och 27.
   • Reservation 16 (mp)
  21. Översyn av presstödet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K268, 2002/03:K399 yrkande 4 och 2002/03:K423.
  22. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2002/03:K406 yrkande 3.
   • Reservation 17 (m)
  23. Stöd till radio- och kassettidningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K303, 2002/03:K356 och 2002/03:K413.