Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2013/14:UU15

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 april 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, 2011, 2012 och 2013 som handlar om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lämnar ledamöterna in ett stort antal motionsförslag om olika frågor som rör mänskliga rättigheter. Under olika år har utrikesutskottet valt att behandla mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Den här gången behandlade utskottet motioner främst med inriktning på mänskliga rättigheter i vissa regioner och länder i världen. Motionerna handlar om Afrika allmänt, Sahelregionen, Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Mauretanien, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Sydsudan, Latinamerika allmänt, Colombia, Guatemala och Pakistan.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 73

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-20
Justering: 2014-03-27
Trycklov: 2014-03-31
Trycklov till Gotab och webb: 2014-04-01
Trycklov: 2014-04-07
Reservationer: 13
Betänkande 2013/14:UU15

Alla beredningar i utskottet

2014-02-06, 2014-03-04, 2014-03-13, 2014-03-20

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, 2011, 2012 och 2013 som handlar om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lämnar ledamöterna in ett stort antal motionsförslag om olika frågor som rör mänskliga rättigheter. Under olika år har utrikesutskottet valt att behandla mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Den här gången behandlade utskottet motioner främst med inriktning på mänskliga rättigheter i vissa regioner och länder i världen. Motionerna handlar om Afrika allmänt, Sahelregionen, Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Mauretanien, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Sydsudan, Latinamerika allmänt, Colombia, Guatemala och Pakistan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2014-04-16
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:UU15, Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Debatt om förslag 2013/14:UU15

Webb-tv: Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-04-16
Förslagspunkter: 18, Acklamationer: 12, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. MR-strategi

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 33.
   • Reservation 1 (S, MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S095017
   M930014
   MP02104
   FP18006
   C17006
   SD19001
   KD17002
   V01306
   Totalt164129056
   Ledamöternas röster
  2. Fritt och öppet internet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 9 i denna del och
   2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 46.
  3. Afrika allmänt

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 60,
   2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 61,
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 62 och
   2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 74.
   • Reservation 2 (S, MP)
   • Reservation 3 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S095017
   M930014
   MP02104
   FP18006
   C17006
   SD19001
   KD17002
   V00136
   Totalt1641161356
   Ledamöternas röster
  4. Sahel

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 71 och
   2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 83.
  5. Demokratiska republiken Kongo

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:U274 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
   2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 5 och
   2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 89.
   • Reservation 4 (MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S950017
   M930014
   MP02104
   FP18006
   C17006
   SD19001
   KD17002
   V01306
   Totalt25934056
   Ledamöternas röster
  6. Eritrea - MR allmänt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 73 och
   2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 85.
  7. Eritrea - Dawit Isaak

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:U216 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (båda KD),
   2012/13:U250 av Anita Brodén (FP),
   2012/13:U255 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),
   2012/13:U258 av Staffan Anger (M),
   2012/13:U263 av Arhe Hamednaca m.fl. (S),
   2012/13:U265 av Staffan Danielsson och Rickard Nordin (båda C),
   2012/13:U301 av Gunnar Andrén och Maria Lundqvist-Brömster (båda FP),
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 31,
   2012/13:U337 av Cecilia Magnusson (M),
   2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 11,
   2013/14:U236 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) yrkande 1,
   2013/14:U244 av Staffan Anger (M),
   2013/14:U255 av Helén Pettersson i Umeå och Hannah Bergstedt (båda S) och
   2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 42.
   • Reservation 5 (MP, V)
  8. Etiopien

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 72,
   2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 10 och
   2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 84.
  9. Mauretanien

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2012/13:U312 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 4.
   • Reservation 6 (S, MP)
  10. Nigeria

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:U304 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 6.
   • Reservation 7 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S950017
   M930014
   MP21004
   FP18006
   C17006
   SD01901
   KD17002
   V13006
   Totalt27419056
   Ledamöternas röster
  11. Senegal

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 6.
  12. Somalia

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 12.
   • Reservation 8 (MP, V)
  13. Sudan, Sydsudan

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 74,
   2012/13:U316 av Annika Lillemets m.fl. (MP),
   2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 9 och
   2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 86.
   • Reservation 9 (MP, V)
  14. Latinamerika allmänt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:U208 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 3 och 4.
   • Reservation 10 (MP, V)
  15. Colombia

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 85,
   2013/14:U208 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 8,
   2013/14:U222 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 2 och
   2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 98.
   • Reservation 11 (MP, V)
  16. Guatemala

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:U222 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 3.
   • Reservation 12 (MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S941017
   M930014
   MP02104
   FP18006
   C17006
   SD19001
   KD17002
   V01306
   Totalt25835056
   Ledamöternas röster
  17. Pakistan

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:U304 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 5.
   • Reservation 13 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S950017
   M930014
   MP21004
   FP18006
   C17006
   SD01901
   KD17002
   V13006
   Totalt27419056
   Ledamöternas röster
  18. Övriga frågor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.