Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2012/13:UU15

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 april 2013

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lägger ledamöterna ett stort antal motionsförslag om olika frågor som rör mänskliga rättigheter, och utrikesutskottet har under olika år valt att behandla mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Den här gången behandlades motioner om bland annat mål och inriktningsfrågor, grundläggande rättigheter, barns rättigheter, diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet samt rättigheter för personer som tillhör urfolk och nationella, etniska, språkliga eller religiösa grupper. Andra motioner tar upp frågor som rör mänskliga rättigheter i handelspolitiken och i arbetslivet, statslöshet och migration samt Internationella brottmålsdomstolen.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 55

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-21
Justering: 2013-04-11
Trycklov till Gotab och webb: 2013-04-15
Trycklov: 2013-04-15
Reservationer: 11
Betänkande 2012/13:UU15

Alla beredningar i utskottet

2013-01-24, 2013-02-21, 2013-03-07, 2013-03-21

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lägger ledamöterna ett stort antal motionsförslag om olika frågor som rör mänskliga rättigheter, och utskottet har under olika år valt att behandla mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Den här gången har utskottet behandlat motioner om bland annat mål och inriktningsfrågor, grundläggande rättigheter, barns rättigheter, diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet samt rättigheter för personer som tillhör urfolk och nationella, etniska, språkliga eller religiösa grupper. Andra motioner tar upp frågor som rör mänskliga rättigheter i handelspolitiken och i arbetslivet, statslöshet och migration samt Internationella brottmålsdomstolen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2013-04-24
Stillbild från Debatt om förslag 2012/13:UU15, Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Debatt om förslag 2012/13:UU15

Webb-tv: Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2013-04-24
Förslagspunkter: 16, Acklamationer: 10, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. MR-ramverk

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 23 och 24 samt
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 22 och 23.
  2. Uppföljning av FN-toppmöten

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 37 i denna del och
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 36 i denna del.
  3. Rekrytering till FN

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 37 i denna del och
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 36 i denna del.
  4. FN:s MR-råd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 33 och
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 32.
  5. Tilläggsprotokoll till ESK-konventionen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:U255 av Christer Engelhardt (S),
   2011/12:U279 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 1,
   2011/12:Fö214 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 5,
   2012/13:U219 av Lotta Hedström m.fl. (MP) och
   2012/13:U307 av Christer Engelhardt m.fl. (S).
   • Reservation 1 (S, MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S097015
   M960011
   MP02302
   FP20004
   C19004
   SD20000
   KD17002
   V01504
   Totalt172135042
   Ledamöternas röster
  6. Barnarbete

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 36 och
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 35.
  7. Barnaga

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2012/13:U204 av Caroline Szyber (KD) yrkandena 1 och 2.
  8. Hbt

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:U204 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3, 8 och 10,
   2011/12:U248 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 2-4,
   2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 6,
   2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 30,
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 29 och
   2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 23 och 27.
   • Reservation 2 (S)
   • Reservation 3 (MP)
   • Reservation 4 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S097015
   M960011
   MP00232
   FP20004
   C19004
   SD20000
   KD17002
   V00154
   Totalt172973842
   Ledamöternas röster
  9. Urfolk och minoriteter

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2010/11:U288 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, FP, C) yrkande 1,
   2011/12:U266 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 1-5,
   2011/12:U284 av Elisabeth Svantesson (M),
   2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 29,
   2012/13:U242 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 2,
   2012/13:U259 av Elisabeth Svantesson (M),
   2012/13:U277 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 1-6,
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 28,
   2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C) yrkande 2 och
   2012/13:U339 av Julia Kronlid m.fl. (SD).
   • Reservation 5 (MP)
   • Reservation 6 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S970015
   M960011
   MP02302
   FP20004
   C19004
   SD00200
   KD17002
   V15004
   Totalt264232042
   Ledamöternas röster
  10. Handel och arbetsliv

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:U207 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 5 och 6,
   2012/13:U237 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 1 och
   2012/13:U274 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3.
   • Reservation 7 (MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S970015
   M960011
   MP02302
   FP20004
   C19004
   SD20000
   KD17002
   V01504
   Totalt26938042
   Ledamöternas röster
  11. Statslöshet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2011/12:U233 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 8 (S, MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S196015
   M960011
   MP02302
   FP20004
   C19004
   SD20000
   KD17002
   V01504
   Totalt173134042
   Ledamöternas röster
  12. Migrantarbetarkonventionen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:U211 av Josefin Brink m.fl. (V),
   2011/12:Sf232 av Helena Leander och Bodil Ceballos (båda MP) yrkande 4 och
   2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13.
   • Reservation 9 (MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S970015
   M960011
   MP02302
   FP20004
   C19004
   SD20000
   KD17002
   V01504
   Totalt26938042
   Ledamöternas röster
  13. IOM

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3.
   • Reservation 10 (V)
  14. UNHCR

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt
   2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.
   • Reservation 11 (V)
  15. ICC

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 34,
   2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 23 och
   2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 33.
  16. Övriga yrkanden

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.