Lotterier över Internet m.m.

Betänkande 2001/02:KRU21

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 juni 2002

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

DOC
PDF

Beslut

Lotterier över Internet (KrU21)

Folkrörelser tillåts fr.o.m. den 1 augusti 2002 ordna lotterier över Internet, mobiltelefoni och liknande. Lotterilagen anpassas till den tekniska utvecklingen genom särskilda regler för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor. För att få ordna lotterier över bl.a. Internet kommer det att krävas tillstånd från Lotteriinspektionen. Vidare gjorde riksdagen, med anledning av motionsförslag, tre tillkännagivande till regeringen: A-lotteriernas nuvarande tillstånd för testförsäljning av lotterier över Internet bör upphöra när deras tillstånd går ut den 30 juni 2002. Därmed kan alla folkrörelser på lika villkor söka tillstånd när lagändringarna träder i kraft. A-lotterierna har sedan 1998 haft regeringens tillstånd att anordna testförsäljning av lotterier över Internet. Ingen annan folkrörelse har givits den möjligheten. Det har gjort att regeringen inte fått en bredare erfarenhet som grund för förslagen om generella regler i lotterilagen. Dessutom har A-lotterierna fått konkurrensfördelar i förhållande till andra folkrörelser. I det andra tillkännagivandet föreslås ökade medel för att motverka och behandla spelmissbruk. I det tredje tillkännagivandet uttalar riksdagen att det inte är rimligt att införa en bestämmelse om krav på folkbokföring i Sverige för lotterier över Internet, mobiltelefoni och liknande.
Riksdagens beslut
Bifall till reservation 3 punkt 8 i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-16
Justering: 2002-05-23
Trycklov: 2002-05-28
Reservationer: 8
Betänkande 2001/02:KRU21

Alla beredningar i utskottet

2002-04-23, 2002-05-16

Lotterier över Internet (KrU21)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att folkrörelser ska tillåtas ordna lotterier över Internet, mobiltelefoni och liknande. Lotterilagen anpassas till den tekniska utvecklingen genom särskilda regler för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor. För att få ordna lotterier över bl.a. Internet kommer det att krävas tillstånd från Lotteriinspektionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2002. Vidare föreslås, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivande till regeringen: A-lotteriernas nuvarande tillstånd för testförsäljning av lotterier över Internet bör upphöra när deras tillstånd går ut den 30 juni 2002. Därmed kan alla folkrörelser på lika villkor söka tillstånd när lagändringarna träder i kraft. A-lotterierna har sedan 1998 haft regeringens tillstånd att anordna testförsäljning av lotterier över Internet. Ingen annan folkrörelse har givits den möjligheten. Det har gjort att regeringen inte fått en bredare erfarenhet som grund för förslagen om generella regler i lotterilagen. Dessutom har A-lotterierna fått konkurrensfördelar i förhållande till andra folkrörelser. I det andra tillkännagivandet föreslås ökade medel för att motverka och behandla spelmissbruk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2002-06-10

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2002-06-11
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 9, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. EU:s regelverk

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr10 yrkande 2.
 2. Forskning kring utvecklingen av spelmarknaden och den nya tekniken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr11 yrkande 1.
  • Reservation 1 (fp, kd)
  Ledamöternas röster
 3. Egentliga lotterier

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 21 a § regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).
 4. Tydlig reglering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr10 yrkande 3.
 5. Frågor om tillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 41 § regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).
 6. Möjlighet att utfärda särskilda föreskrifter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 21 d § regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).
 7. En 18-årsgräns
  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr9 yrkande 1 i denna del.
  • Reservation 2 (v)
 8. Krav på folkbokföring i Sverige

  Kammaren biföll reservation 4

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 4

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr9 yrkande 1 i denna del, 2001/02:Kr10 yrkande 4 och 2001/02:Kr11 yrkande 2.
  • Reservation 3 (v)
  • Reservation 4 (m, c, fp, kd)
  Ledamöternas röster
 9. Spelandets negativa sidor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om spelandets negativa sidor. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:Kr10 yrkande 7 och 2001/02:Kr11 yrkande 3 samt avslår motionerna 2001/02:Kr9 yrkande 2, 2001/02:Kr11 yrkande 4, 2001/02:Kr244, 2001/02:Kr245, 2001/02:Kr255 yrkandena 2 och 3, 2001/02:So373 yrkande 3 och 2001/02:So627 yrkande 1.
  • Reservation 5 (c)
  • Reservation 6 (fp, kd)
  • Reservation 7 (v)
  Ledamöternas röster
 10. Utvidgning av förbudet för den som anordnar ett lotteri att lämna kredit

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 37 § regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000). Riksdagen avslår därmed motion 2001/02:Kr10 yrkande 5.
 11. Sannolikhetsberäkning av vinsternas värde

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar 16 § regeringens förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000). Riksdagen avslår därmed motion 2001/02:Kr10 yrkande 6.
 12. Internationell konkurrens på spelmarknaden från utländska spelföretag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr323.
 13. Lotterilagen i övrigt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lotterilagen (1994:1000) i den mån den inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
 14. A-lotterierna

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om A-lotterierna. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2001/02: Kr10 yrkande 1.
  • Reservation 8 (s, v)
  Ledamöternas röster