Till innehåll på sidan

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, m.m.

Betänkande 1997/98:UbU18

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade om en gemensam läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen ska gälla för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen. Den ska tillämpas av fritidshemmet. Den nuvarande läroplanens (Lpo 94) struktur och inriktning ska i huvudsak bestå. Mål och riktlinjer ska kompletteras så att läroplanen kan användas i samtliga verksamheter.
Beslut
Läroplan för skola, förskola och fritidshem (UbU18)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Läroplan för skola, förskola och fritidshem (UbU18)

Riksdagen beslutade om en gemensam läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen ska gälla för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen. Den ska tillämpas av fritidshemmet. Den nuvarande läroplanens (Lpo 94) struktur och inriktning ska i huvudsak bestå. Mål och riktlinjer ska kompletteras så att läroplanen kan användas i samtliga verksamheter.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 16
Propositioner: 16

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 1998-05-14
Betänkande 1997/98:UbU18
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Behandling: 1998-05-29

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut